pc28刷流水稳赚

Odgoj

dijete grize

Moje dijete grize! ?to to zna?i i za?to se to doga?a?

Normalno je da ste zabrinuti - i trebate biti - ako va?e dijete grize brata…

asertivan odgoj

?to je to asertivnost u odgoju? Jednostavno, srednji put izme?u agresije i povla?enja!

Asertivan odgoj igra va?nu ulogu u formiranju samopouzdane i dru?tveno prihva?ene mlade osobe. No i…

roditeljske pogreske

6 roditeljskih pogre?aka koje ?tete djetetovoj psihi

Nema savr?enih roditelja kao ?to nema ni savr?ene djece. To je vrlo va?na re?enica kad…

citanje djeci naglas

Uvedite ovaj ritual i va?e dijete ?e lak?e nau?iti ?itati

Ne zaboravite na ovaj va?an ritual u ?ivotu va?e obitelji koji ?e djeci donijeti vi?estruke…

Djeca koja se sada ovako pona?aju bit ?e uspje?nija u odraslom ?ivotu

Znanstvenici sa Sveu?ili?ta u Montrealu trideset su godina pratili 1000 djece i prou?avali njihov razvoj…

postavljanje granica

Za?to je va?no jasno i na autenti?an na?in djetetu pokazati svoje granice?

Granica je jasna, nevidljiva linija izme?u nas i drugih ljudi i svi ih imamo. Smisao…

Pomozite djetetu da izrazi osje?aje

Treba li i u kojoj mjeri ignorirati djetetove emocije, sudjelovati u njima te koliko se…

odgoj djece u Nizozemskoj

5 lekcija o roditeljstvu koje nam mogu dati nizozemski roditelji

Djeca trebaju opu?tene roditelje. Ali biti opu?ten roditelj nije uvijek lako. Zato se ugledajmo na…

zna li moje dijete da ga volim

Zna li moje dijete da ga volim?

Oni ne slu?aju, tr?e i padaju, razbacuju po ku?i, trgaju stvari, prolijevaju, uni?tavaju, stalno pla?u…

Dijete ‘buntovnik’ – kako mu pomo?i u svijetu koji ne voli buntovnike i usput sa?uvati ?ivce

Da, dobro ste pro?itali – kako sa?uvati ?ivce? Zbog velikih oscilacija u energiji i burnim…

Iskoristite ljeto pred nama za pripremu djeteta na polazak u jaslice

Polazak u jaslice/vrti? ve?inom je prvo odvajanje djeteta na dulje vrijeme od roditelja, osobito majke…

kako nagovoriti dijete da jede raznoliko

Izlo?ite djecu ?to je vi?e mogu?e stvarnoj hrani i to od najranije dobi

Toliko je zamki oko jela klinaca u koje mo?ete upasti da ih je te?ko pobrojati.…

zasto odabrati Montessori jaslice

Za?to izabrati Montessori jaslice?

Polako se bli?i vrijeme kada ?ete se morati odlu?iti za neki od programa jaslica. Naravno,…

Ne mo?ete djetetu dati previ?e osje?aja sigurnosti i povezanosti

?to o zajedni?kom spavanju s djecom misli danska autorica, psihoterapeutica i edukatorica Iben Sandahl?

zamke roditeljstva

10 zamki u koje kao roditelji ?esto upadamo

Ima puno vi?e zamki u koje roditelji mogu upasti. Mi smo pobrojili neke od naj?e??ih...

trik s gumicama za kosu

?esto kao mama gubite ?ivce? Isprobajte trik s gumicama za kosu

Ako ste mama koja ?esto gubi ?ivce odnosno to?nije eksplodira zbog djece, vrijeme je da…

utjeha djeteta kod ozljede

6 na?ina kako utje?iti dijete nakon nezgode

Nitko to ne radi tako dobro kao mama i tata, baka ili djed. Ovdje smo…

Vikanje mo?e djetetu nanijeti vi?e ?tete no ?to mislite

Djeca imaju pravo na to da ih se ne udara i tu?e. Ali koliko ste…

recept za doma?i plastelin

S djecom izradite va? doma?i, ?areni plastelin

Izrada figurica od plastelina ili gline djeci je jedna od omiljenih kreativnih aktivnosti. U njoj…

Za?to se s godinama na?a kreativnost smanjuje?

Jesmo li svi kreativni, svatko na svoj na?in? Rodimo li se kreativni ili se kreativnost…

Kako Francuzi odgajaju djecu: Instinktivno roditeljstvo

O malim Francuzima vlada mi?ljenje da su odgojena djeca s dobrim manirama. No, ameri?ka spisateljica…

Razvoj govora kod blizanaca i trojki

Blizanci su skloniji jezi?nim i govornim poreme?ajima. Na koji bi na?in roditelji trebali komunicirati s…

Moje dijete opet kopa nos

Prst u nos, bauka? van i u usta. Poznato? I samo ?to ste ga opomenuli…

10 super uzbudljivih na?ina kako djetetu pri?ati pri?e

1.Prona?ite samo va?e posebno mjesto za pri?anje pri?a Mo?da ?e to biti mekana i velika…

Kako izbje?i verbalne ispade prema djeci?

Rije?i roditelja mogu povrijediti. Svi to znamo. Zato neke re?enice ne treba nikad izgovarati

Mame i tate, vrijeme je da pospremite svoje mobitele!

Danas vi?e ne mo?emo zamisliti ?ivot bez mobitela. Koliko god pri?ali da je ?tetan, da…

Odmalena u?ite dijete kako se ophoditi s novcem

Djeca razumiju snagu novca ve? s tri godine te vrlo brzo u?e kako je on…

prehrana djece

Koliko puno djeca trebaju jesti?

Uvijek treba imati na umu da na dan dijete za rast tro?i samo 30 kalorija.…

Pohvalite dijete bez izgovorene rije?i!

Svi jako dobro znamo kako je va?na pohvala u razvoju samopouzdanje. Svi je ?elimo bar…

U?ite svoje sinove da po?tuju ?ene, izra?avaju emocije, u?e raditi sve poslove…

Dje?aci vi?e nego djevoj?ice trebaju pomo? kako bi nau?ili uspostavljati odnose s drugim ljudima. Ono…

Utjecaj roditelja i okoline na djetetovo mi?ljenje o samome sebi i na njegov ?ivot

Zanimljiv primjer kako roditeljska reakcija na djetetovo pona?anje formira njegovu osobnost i mi?ljenje o sebi…

Odgoj bez tjelesnog ka?njavanja – mali savjeti za roditelje

Postavljanje granica djetetu bez tjelesnog ka?njavanja i ostalih poni?avaju?ih odgojnih postupaka nije samo mogu?e, ve?…

Preduhitrite djetetove trikove za ?to kasniji odlazak na spavanje

Djeca su umjetnici na mnogim razinama. Umjetnost oslikavanja stola hranom, smi?ljavanja razloga za?to im morate…

?to stoji iza roditeljskog NE!

Stalno ponavljanje rije?i "ne" nije idealna opcija kako biste za?titili svoje dijete. Barem ne uvijek!…

Polazak u jaslice – velik korak u ?ivotu djeteta i roditelja

Odlazak u vrti? ili jaslice uglavnom je prvo odvajanje djeteta od roditelja, osobito majke, na…

12 velikih zabluda nas roditelja

Izdvojili smo najve?e zablude nas roditelja kojih vrlo ?esto nismo svjesni. ?ivimo s njima, prihva?amo…

pc28刷流水稳赚 足彩胜负彩 安徽十一选五550 生肖时时彩中奖规则 街机捕鱼季 幸运农场群 青海十一选五预测号码今天专家推测 排列3试机号彩宝网 qq分分彩 海南环岛赛彩票正规不 3d新彩网