pc28刷流水稳赚

Razvoj

sjedenje u polozaju zabice

3 razloga za?to izbjegavati da dijete sjedi u polo?aju ?abice

Djeca u igri zauzimaju svakakve polo?aje. Jedan od njih je i polo?aj ?abice u kojem…

usporedivanje djece

8 razloga za?to ne biste trebali svoje dijete uspore?ivati s drugom djecom

Roditelji te?ko mogu izbje?i uspore?ivanje svog djeteta s drugom djecom. Kad je po?eo sjediti, kad…

igre s vodom za djecu

Zgodne dje?je igre s vodom za unutra i van

Djeca su uvijek spremna za igru. A kad su vru?ine, nije lo?e u igru uklju?iti…

Imitacija je klju? socijalnog, emocionalnog i kognitivnog razvoja djeteta

Jeste li znali da je novoro?en?e u dobi od dva do tri tjedna ?ivota sposobno…

pote?ko?e u dijagnozi autizma

Kako prepoznati razliku izme?u poreme?aja u razvoju i autizma?

Roditelji koji osje?aju odre?enu zabrinutost jer sumnjaju da njihovo dijete ima probleme koji bi mogli…

smanjivanje koli?ine igra?aka

Ovaj tata je odlu?io svoju obitelj staviti na ‘post’ od igra?aka…

Tata i autor na stranici Spiegel.de odlu?io je napraviti ono ?to svi mi negdje u…

Montessori igre

U?ite i igrajte se s bojama kako to predla?e Montessori metoda odgoja

Za ovu igru trebat ?e vam papir u boji, ?karice i malo vode. Okupite svoje…

razvoj stopala kod djece i korekcija ravnog stopala

Sva se djeca ra?aju s ravnim stopalima

Uzdizanje svoda prirodan je proces koji se doga?a kroz optere?ivanje niza mi?i?a ne samo stopala…

dijete jede brokulu

VIDEO: ?udo! Dijete odbija slatki?e da bi pojelo najomra?eniju namirnicu svih vremena!

Djeca vole slatki?e i ne vole brokulu. Ovo dijete je iznimka, a iznimke potvr?uju pravilo!

udaranje glavom

Dijete udara glavom – ima li razloga za ozbiljnu zabrinutost?

Nije neuobi?ajeno da pedijatar ?uje pitanja majke koja je zabrinuta jer njezino dvogodi?nje dijete lupa…

Za?to je za razvoj djeteta va?na igra s kockama

Malo je igra?aka s kojima se djeca tako dugo igraju i koje koriste za razli?ite…

Kako odviknuti dijete od sisanja palca?

Ako dijete u ustima dr?i palac samo danju, i to rijetko, nema posebnih razloga za…

Kako smo se pro?log ljeta pripremali za jaslice?

Donosimo jo? jedno iskustvo pripreme djeteta na jaslice, ovaj put uspje?no prilago?eno na kolektiv

Moje nespretno dijete

Kako si tako nespretan, stalno pada?, vidi? kako druga djeca to mogu!” Takvi i sli?ni…

Treba li va?e dijete popodnevno spavanje?

Ve? dva tjedna va?e dijete ne ?eli spavati danju, a uve?er je ?esto cendravo. Kako…

Razigrani razvoj jednogodi?njaka

Nakon intezivnog razvoja koji dijete prolazi do svojeg prvog ro?endana, slijede novi izazovi i mogu?nosti…

Zabavne i lake ljetne aktivnosti za poticanje govorno-jezi?nog razvoja

?kola i obaveze su gotove, ?to zna?i da imate vi?e vremena za posvetiti se svojoj…

No?ni strahovi – ili za?to se no?as nitko nije naspavao?

Iako izgleda dramati?no i dijete koje ga pro?ivljava vrlo je uznemireno, no?ni strahovi nisu razlog…

Da su nama cipelice, cipelice gojzerice…

... bilo koji broj, bilo koji broj... govori pjesmica, no prave cipele moraju to?no odgovarati…

Dijete vam zaspe samo na prsima ili uz bo?icu?

Va?e dijete zaspe samo na prsima ili s bo?icom? Kako na bezbolan na?in pomo?i djetetu…

Pripreme za Uskrs kao prilika za poticanje jezi?no-govornih sposobnosti

Uskoro nam dolazi Uskrs, stoga predla?emo nekoliko ideja koje mo?ete iskoristiti kako biste potaknuli pisanje,…

Za razvoj govora djeci je potreban razgovor

Nije tajna da je koli?ina roditeljskog anga?mana presudna za djetetov razvoj op?enito pa tako i…

Razvoj djetetova govora prema metodi Montessori

Donosimo dijelove o razvoju jezika iz knjige 100 aktivnosti prema metodi Montessori autorice ève Herrmann.…

VIDEO: U?imo abecedu kroz pjesmicu – od O do ?

Dje?je pjesmice na hrvatskom zaokru?ile su cijelu abecedu i sad va?i lima?i mogu u?iti slova…

U?enje abecede uz dje?ju pjesmicu (G-NJ)

Da vam se ne dogodi da dijete nau?i samo engleski alfabet, sti?e i nastavak hrvatske…

Vrijeme je za tutu

Ostavljanje pelena i prelazak na tutu ne mora biti doga?aj kojeg se trebate pla?iti. Donosimo…

Problemi sa spavanjem blizanki

Nedavno smo u na?u online ordinaciju dobili upit mame blizanki koja muku mu?i kako iza?i…

Govor tijela re?i ?e vam kako se osje?a va?e dijete

Vjerojatno ni sami niste svjesni koliko informacija o tome kako se osje?a va?e dijete ?itate…

Dje?ji strahovi i kako im pristupiti

Razvojni strahovi imaju va?nu ulogu u pripremi djeteta na ?ivot u budu?nosti. Ako djeci ne…

Kako poticati razvoj govora

Donosimo savjete logopeda kako kod djeteta poticati razvoj govora

Razvoj govora od ro?enja do ?etvrte godine

Ro?enje ?ivog i zdravog djeteta najve?a je sre?a svakog roditelja. Za razvoj i normalnu funkciju…

Slobodno vrijeme djece – kako ga u?initi kvalitetnim?

?kolske i druge obveze za djecu danas imaju znatno ?iri opseg nego kad su roditelji…

Kako ispravljati djetetov nepravilan govor

Pripazite na koji ?ete na?in poticati razvoj govora kod djeteta kako ga ne biste opteretili…

6 na?ina kako poticati razvoj djetetovog govora

Va?e dijete od godinu i pol govori samo tri rije?i? Nije stra?no! Svako dijete ima…

Povu?eno i srame?ljivo dijete nisu jedno te isto

Povu?enost se ?esto tuma?i kao srame?ljivost, no to nisu dva istovjetna pojma. Za?to takvo ‘etiketiranje’…

O ?emu sve ovisi visina djeteta?

Ljubav, pjesma i hrana igraju jednako va?nu ulogu kao i genetika kada je visina djeteta…

pc28刷流水稳赚 火龙果时时彩 河北时时网 球深比分网即时比分 新疆时时开奖结果票控 时时彩升黄金全套 娱乐之天王系统 l67传奇国际 3肖6码一香港精准三肖六码 君彩时时彩计划软件 绝对四码100准