pc28刷流水稳赚
Leona u trbuhu

Beba i pas u stanu od 62 kvadrata: treba li dijete odrastati uz ku?nog ljubimca?

Da. Hvala na pa?nji i do ?itanja.

?alim se, idemo ponovo. ??

Loki je ?lan na?e male obitelji ve? duge 2 i po godine. Kada je do?ao u na? topli dom, bio je veli?ine mog dlana. Danas ima 7 i po kila. Mali je, ali za****n. Zavoljeli smo ga odmah pri prvom upoznavanju. Od tog dana, na? stan malo ?e??e i temeljitije ?istimo, ali nikada nam nije smetala prljava ?apa na laminatu ili koja dlaka na kau?u. Dodu?e, izabrali smo malu pasminu koja ne pu?ta ba? previ?e dlaka, ne slini i ne smrdi. On je Shih Tzu, a to zna?i da je lud k'o kupus, i da za sebe misli da je ve?i od argentinske doge. ?esto je opasniji od bilo koje takozvane "opasne pasmine," iako nema opasnih pasmina, ve? samo opasnih i neodgovornih vlasnika. Shih Tzu ina?e zna?i Mali Lav, tako da mi kod ku?e imamo i Lava i Lavicu.

Loki je, do ove godine u lipnju, bio na? "sin jedinac", onda je postao "veliki braco" na?oj Leoni.
Na? stan je i dalje ?ist, usudila bih se re?i i pre?ist, ali za to smo samo ja i moj OCD (OKP) krivi. Beba ?esto boravi na podu, igra se i u?i, a njen je peso ?uva i brani, tako da laje i na vjetar. Uspavljivanje bebe ?esto zavr?ava tako da se Lokija opominje zbog lajanja, ili mu se guraju keksi?i u usta kada ne laje, a u 80% slu?ajeva probudi malenu i 2 do 3 puta prije nego ona ?vrsto zaspe. Ima trenutaka kada bih ga najradije bacila preko balkona, ?to naravno ne?u u?initi, ili zavezala za stablo, ?to je predlo?ila jedna moja draga prijateljica iz Zadra.
"Zavezati za stablo i psa i kolica i oti?i na kavu." #Nemajka Level Pro ??

Leona u nosiljci

Svi vi koji imate poslu?ne i dresirane pse, svaka vam ?ast, ja svog ni?ta nisam nau?ila osim da kaka i pi?ki vani na travi i da zna gdje je fri?ider u stanu. Uvijek sam se opravdavala time da je moj pas sladak, pa da ne mo?e biti i pametan.

Lokija privikavamo na su?ivot s malom bebom. Nije mu dozvoljeno da li?e ili grize bebu i njene stvari. Kasnije ?emo raditi suprotno, privikavati Leonu na njega, jer djeca do druge godine ne razlikuju psa od igra?ke. Povla?it ?e ga za rep i u?i. Vratit ?e ona njemu milo za drago, za sva bu?enja zbog njegova lave?a. Napomenut ?u i idu?e, budu?i da psi reagiraju instinktivno, dovoljna je sekunda da pas 'iz ?istog mira' ugrize dijete. Stoga, NIKADA, ali NIKADA, ne ostavljam Leonu i Lokija same, roditelj uvijek mora biti u blizini kako bi mogao pravovremeno reagirati. Psi su ba? kao i djeca i ponekad igru shva?aju preozbiljno. Stoga, oprezno!

Opasno ?tene Shih Tza staro 4 mjeseca

No, jedno je sigurno, dijete treba odrastati uz ku?nog ljubimca, a evo i za?to, u najkra?im crtama:

  • ZDRAVLJE - krzneni prijatelji pru?aju zdravstvene prednosti i za trudnice i za djecu od najranijeg djetinjstva. Pro?itala sam da su te prednosti: manja vjerojatnost od alergija, astme, pretilosti, pa ?ak i raka.
  • VRIJEME U PRIRODI - obitelji koja ima psa/e vi?e vremena provodi na zraku koji najvi?e godi upravo djeci. Sunce, priroda, ?etnja i opu?tanje svakako su zdravija opcija od provo?enja vikenda igraju?i video igrice ili slu?aju?i/gledaju?i YouTube (ovo zadnje ja svakako ne podr?avam).
  • ANTISTRES - psi imaju sposobnost umanjiti stres. Dru?enje sa psom mo?e imati izrazito terapeutsko djelovanje na cijelu obitelj. Samo ma?enje psa mo?e dati ?ovjeku osje?aj sigurnosti i ugode. I sama, kada sam tu?na ili napeta, pomazim Lokija i odmah mi je lak?e.
  • DISCIPLINA I ODGOVORNOST - djeca se nau?e brinuti o psu, a pas se nau?i slu?ati dijete. Stvaraju odnos po?tovanja i prijateljstva.
  • EMPATIJA - djeca koja odrastaju sa psima suosje?ajnija su. Danas-sutra ?e takva djeca po?tivati sve ?ivotinje, a kako njih, tako i ostalu djecu s kojom ?e se dru?iti.

Sigurna sam da ima jo? more razloga za?to je su?ivot psa i djeteta zapravo preporu?ljiv. Negdje sam pro?itala da djeca, ?kolske dobi, lak?e ?itaju i u?e sa psima nego s roditeljima. Psi su najbolji slu?a?i i nikad ne postavljaju glupa pitanja, valjda je to razlog.

Kako bilo da bilo, meni je drago da ?e moja mala Lavica, propuzati uz svog ljubimca, da ?e se vjerojatno pridr?avati za njega kada krene svojim prvim koracima kora?ati ovim malim stanom, ali velikim svijetom.

Lokiju ?elim dug, zdrav i sretan ?ivot. Nadam se da ?e na? Mali Lav ispratiti na?u Malu Lavicu i u srednju ?kolu. Ona mu je prva, ali vjerojatno ne i zadnja beba, pa sam sigurna da ?e nam svima biti jako veselo u godinama koje slijede.

#PsiSuZakon ?

Tekst i foto: Elena Vian Proji?, profesorica u ?izmama marketinga?a, blogerica Jedna od ?efica, mama

Preporu?ujemo

Tagovi: ,

Vezano uz temu

?to ?e ku?ni ljubimac nau?iti va?e dijete?

Pas i ma?ka dobri su u?itelji - posebno…

Pro?itajte i:

Razvoj djetetovog samopo?tovanja i samopouzdanja - besplatna tribina

Za odrastanje te za?titu i o?uvanje mentalnog zdravlja iznimno je va?na razina samopo?tovanja i samopouzdanja,…

Djeca u Saboru: ?elimo da nas ?ujete

U povodu 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta i obilje?avanja Svjetskog dana djeteta odr?ana je…

Prosinac u zvjezdarnici u Rijeci u znaku dinosaura i Bo?i?a

U periodu od 3. do 31. prosinca djeca i ?kolarci mo?i ?e pratiti zanimljiv program…

citanje djeci naglas

Uvedite ovaj ritual i va?e dijete ?e lak?e nau?iti ?itati

Ne zaboravite na ovaj va?an ritual u ?ivotu va?e obitelji koji ?e djeci donijeti vi?estruke…

pc28刷流水稳赚 哪个双色球网站可以合买 69游戏大厅下载 山西十一选五开奖号码 山东十一选五开奖结果彩票控 北京十一选五开奖直播 kk棋牌游戏大厅下载官网 上海机场股票行情 成都股票配资 七星彩走势图幸运之门 河南十一选五前三组