pc28刷流水稳赚

Kako odgojiti dijete koje ?e voljeti knjige?

Kao malena djevoj?ica voljela sam pri?e. Sje?am se svojih slikovnica, a iz maminih pri?a znam da sam djeci u vrti?u ?itala pri?e s tri godine. Mudro sam sjela na svoj mali kreveti? i zapo?ela. Znala sam to?no koji tekst pi?e na kojoj stranici i kada stranicu treba okrenuti. Tete su bile fascinirane mojim ??itanjem“. ?eljela sam i svom sinu prenijeti to predivno iskustvo.

U prvih mjesec dana od kad sam saznala da u svome trbuhu nosim maleno bi?e, pretra?ila sam sve aplikacije o trudno?i, pro?itala stotine ?lanaka na internetu i nabavila stru?nu literaturu. Iako sam voljela biologiju i znala da bebama u trbuhu mo?e? pri?ati, iznenadile su me ?injenice koje sam saznala tek kada sam ostala trudna. Istra?ivanja su pokazala da ve? u 19. tjednu beba po?inje ?uti zvukove, a krajem 6. mjeseca, kad zavr?ava razvoj uha, ?uje sve ?to se oko nje doga?a. Tada ve? poznaje zvuk maj?ina srca, oslu?kuje zvukove probave ili kolanja krvi. No, po?inje raspoznavati i vanjske zvukove.

U petom mjesecu trudno?e, u obilasku nekih od trgova?kih centara s namje?tajem, sasvim neplanirano, skrenula sam na odjel igra?aka. Nisam do tada znala da ga u toj trgovini uop?e imaju. Kao pravu ?enu i majku, privukao me natpis “sni?enje”. Ugledala sam policu prepunu slikovnica. U tom sam trenutku odlutala u svijet u kojem nisam bila dvadeset i ne?to godina. Sjetila sam se Prousta i onih kola?i?a iz lektire i kona?no sam ga shvatila.

Na polici sam ugledala Kraljevnu na zrnu gra?ka. Onu moju s istim rumenim obra??i?ima i sitnim ustima nad kojima je bila mala uska kruna. Vrlo sam brzo razgledala sve i odabrala malenu pri?u Ma?ak u ?izmama. Svidjela mi se na prvi pogled. Svakoga sam ju dana nakon bu?enja ?itala svome dje?aku koji je jo? bio u trbuhu. Vjerovala sam doktorima koji su rekli da beba ?uje i razumije i u tim sam se trenucima ja osje?ala predivno. To je postao na? mali ritual.

Kad su mi ga drugi dan nakon poroda donijeli i ostavili kraj mene, sje?am se da je po?eo jako plakati. Ja sam morala mirovati zbog rane nakon carskog reza i nisam ga mogla dohvatiti. U tom sam trenutku po?ela pri?ati o tome kako smo u bolnicu do?li no?as, tko ?e sve do?i vidjeti ga, kako izgleda njegov kreveti? doma i da ga u njemu ?eka njegov pleteni zekan, kako ?emo ?etati i u?ivati i on ?e izrasti u velikog i sna?nog dje?aka. Cijelo je to vrijeme moj dje?ak ?utio i slu?ao dok su druga djeca u sobi plakala.

 

?itanjem do mirnije bebe

Dani su prolazili, a dje?ak je rastao. Kad je bio star nekoliko mjeseci, dobili smo i nagradu za najbolju fotografiju mladog ?ita?a. Svaki bi se puta umirio kada bismo ?itali pri?u pa sam to, iscrpljena od maj?instva, ?esto koristila. Legli bismo jedno pored drugoga na krevet i ja bih ?itala i listala pri?u. Nakon par mjeseci se stra?no smijao kad bih ja opona?ala glasove likova iz pri?e, vikala i dozivala. Ponekad bi presko?io koju stranicu samo da do?e do dijela gdje seljaci dozivaju markiza Karabasa.

Neo?ekivano, jednoga je dana, negdje oko prvog ro?endana, dje?ak mami izvukao i bacio slikovnicu iz ruke. Ponovio je to i zaklju?ila sam da mu pri?e vi?e nisu zanimljive. Ipak, razmi?ljala sam o tome kako pri?anje pri?a razvija vokabular, sintaksu, gramatiku, kogniciju, emocije. Bili smo ?esto sami i nije mogao ?uti puno razgovora. Odlu?ila sam da ?u nastaviti ?itati pri?e kraj njega, dok se on igra. U po?etku je znao do?i do mene i zatvoriti mi pri?u, ali bih ja malo kasnije nastavila gdje sam stala, lagano, bez pritiska. Pro?itala bih mu pri?u dok bi on bacao kocke.

Pri?e voli vi?e od crti?a

Danas moj dje?ak ima tri godine i obo?ava pri?e i pjesmice. Voli i skakanje po krevetu i gledanje crti?a, igranje s auti?ima i kockama, kupanje u bazenu… ali ?e umjesto crti?a uvijek odabrati pri?e. Zna ih nekoliko napamet. U knji?nicu jedva ?eka oti?i i sam izabrati najdra?e pri?e. Izaziva smijeh prisutnih kad utr?i i odjuri s veseljem na odjel slikovnica gdje on sam bira i gleda ?to ?e ponijeti. Osim ?to voli pri?e, fascinira odrasle svojim komentarima i odgovorima. ?esto i mamu iznenadi i nasmije svojim bogatim vokabularom.

Odnedavno i drugoj djeci pri?am pri?e na Fora pri?a pri?aonicama. Uz glumu, opona?anje zvukova i afektiranje. U po?etku sam mislila kako je moj dje?ak druga?iji i da ostala djeca ne?e toliko u?ivati u pri?ama. Mo?da postoje djeca koja ne vole pri?e.

Nakon prvih radionica pri?anja, uvjerila sam se da sva djeca vole pri?e. One na njih imaju neko ?arobno djelovanje. Povuku ih u svoj svijet, a da toga nisu niti svjesni. Djevoj?ice koje su srame?ljive i stra?ljive hrabro vi?u kako vile nemaju ruksake na le?ima nego krila. Dje?aci koji sve sabotiraju, guraju se da bi bacili kocku pri?alicu. Djevoj?ice koje su do maloprije imale tantrume, sjednu i ne trep?u slu?aju?i pri?u.

Maleni ljudi kojima s u?itkom ?itate pri?e postat ?e ljudi koji ?e ?itati knjige. To je neizbje?no. Uvijek ?e se vra?ati po onaj predivan osje?aj iz djetinjstva.

Nove Fora pri?e za djecu po?inju 31. 8. 2019.

Vjerujemo da djeca ve? jedva ?ekaju ?uti nove pri?e koje vodi Danijela Miklec. Sljede?i termin je u subotu 31. 8. od 10 do 10.45 u Relax Kids 4 All centru u Kukuljevi?evoj 15 u Zagrebu (nedaleko Britanca). Prijave su obavezne na mejl: [email protected] ili u inbox FB Fora pri?a stranice.
Broj mjesta je ograni?en.

 

Tekst: Danijela Miklec, u?iteljica, kolumnistica, voditeljica Fora pri?a za djecu svih uzrasta, vlasnica zeca BEzaBU
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , , ,

Vezano uz temu

Fora pri?e za najmla?e u kojima svi sudjeluju!

Radionice interaktivnog ?itanja za djecu, osim zabave, imaju…

Fora pri?a za najmla?e

Za?to do?i na Fora pri?a radionice sa svojim…

8. festival bibliobusa - pravih riznica knji?evnosti na kota?ima

Rani dani lipnja donose veliko veselje - centar…

Uskoro se dru?imo na Dekici za snove

Dekice za snove udruge 'Smije?ak za sve' u…

Pro?itajte i:

pocetnicke greske roditelja

5 gre?aka koje ?ete kao roditelj-po?etnik sigurno napraviti

U?tedite si vrijeme i ?ivce ili u?ite iz svojih gre?aka...

Progla?eni dobitnici Sensa Loves izbora 2019.

U ?armantnom prostoru hotela Canopy by Hilton odr?an je prvi #SensaLoves izbor za 2019. godinu…

Pravo na razvod braka ubrzo nakon poro?aja

Mo?e li se tra?iti razvod braka svje?e nakon poroda i pod kojim uvjetima?

sto napraviti kad se dijete izgubi

Izgubili ste dijete iz vida? Ovako se trebate vi i dijete pona?ati!

?esto je dovoljno samo okrenuti pogled u drugu stranu i va?e dijete je nestalo u…

pc28刷流水稳赚 足彩怎么买中奖率高 北京pk10计划手机分析 足彩混合投注 所有电子游戏大全 云南时时十一选五开奖走势 信誉彩票注册 pk10app苹果 北京塞车pk1o计划全天 北京pk10技巧高手赚钱 北京单场比分直播