pc28刷流水稳赚

Tata na porodu: ?to ako mi pozli kad vidim krv?

Porod se pribli?avao polako, ali sigurno, te se trebalo pripremiti – psihi?ki i fizi?ki. Naravno, za ?enu je to normalna stvar, ona odra?uje taj klju?ni trenutak. Ali ni mu?karcu nije svejedno i jako lako, barem meni nije bilo. ?to se od mene tamo o?ekuje? ?to ako budem pla?ljivac ili mi pozli kad vidim krv?

Kod nas otpo?etka nije postojalo pitanje da ili ne, uvijek je bilo "da". Ne znam ni sam kako smo do toga do?li, ali ni trenutka nisam pomislio da bih je ostavio samu u rukama doktora. Tko zna, neki za?titni?ki kompleks ili ?isto podr?ka, ne znam. Kao i ina?e u braku, o mom prisustvu na porodu smo pri?ali. Ona je rekla da ?eli, ja sam rekao da ?elim. I to je bilo to.

Razmi?lja? tijekom tih 9 mjeseci o svemu pa tako i o tome ?to ste vas dvoje. Kako ne biti uz nju u trenutku od kojeg nema va?nijeg? Dakle, nema dvojbe. Nemojte misliti da sam neka ekstra dobri?ina ili odgovorna osoba, nisam. Ali, neke stvari moraju biti. Dosta sam puta slu?ao pri?e o "divljanju" ?ene tijekom poroda kada svojem omiljenom mu?karcu bez problema u lice sipa uvrede i poni?enja, ka?u da nije rijetkost. Strepio sam malo oko toga, ali ne previ?e. ?ivimo u mirnim vremenima pa ekstremne situacije nisu uobi?ajene. ?to ?e iza?i iz nas kada pritisak poraste? Nemamo pojma, ali idemo, pa kako bude.

Porod se pribli?avao polako, ali sigurno, te se trebalo pripremiti - psihi?ki i fizi?ki. Naravno, za ?enu je to normalna stvar, ona odra?uje taj klju?ni trenutak. Ali ni mu?karcu nije svejedno i jako lako, barem meni nije bilo. ?to se od mene tamo o?ekuje? ?to ako budem pla?ljivac ili mi pozli kad vidim krv? Iako mi ina?e nije ne?to slabo kod krvarenja, nisam imao pojma kako ?e sve to izgledati pa stoga nisam mogao biti skroz siguran u sebe. No, kad ne?to zna? da mora? i ?eli?, te misli ne predstavljaju veliki problem, samo su komarci koje makne? potezom ruke.

Zna? da dolazi taj trenutak, gleda? svoju suprugu s ogromnim o?ima, kao da si Big Brother. ?to je to, jesu li trudovi, ho?e li se pojaviti u nekom nezgodnom trenutku, kako ?e izgledati odlazak do bolnice? A tek u ra?aonici, ?to o?ekivati? Milijun je tu pitanja. Knjige nisam ?itao, ni previ?e ?lanaka. Kao da sam se ?elio ograditi od tu?ih iskustava, koncentriraju?i se na ono ?to je oko mene. Supruga je ne?to ?itala, ali, koliko znam, ne previ?e. Mogu?e da se stvori strah i o?ekivanja, a to nam nije trebalo. Znali smo da ?e doga?aj biti velik, najve?i od svih dosad.

Kao i tijekom trudno?e, za porod sam se pripremao posrednim na?inom: ulazio sam u stanja dublje koncentracije, gotovo meditativno. Nije to lako opisati jer i sam ne zna? ?to je. Mo?da sli?i nekom pripremanju za ispit na fakultetu ili razgovor za posao - samo puno sna?nije.

Prije samog poroda imali smo jedan izlet u bolnicu, ona je imala osje?aj da su trudovi. Kako to znati kad nisi prije do?ivio? No, trudova nije bilo, ali upoznala se sa sestrama, zavirila u odjel, pronju?kala atmosferu i situaciju ondje. Smatram to dobrom stvari jer je na neki na?in istra?ila teren.

Va?an trenutak koji smo ?ekali proteklih 9 mjeseci stigao je vrlo tiho, jedne subote. Supruga se probudila i samo mi mirno rekla: "Mislim da je to to." Stvari za bolnicu bile su spremne jer je ona iznimno organizirana. Lijepo smo sjeli u auto i odvezli se u Merkur. Ipak nisu bili trudovi, ali, rekli su nam doktori, "otvorena" je, neka ostane jer smo vrlo blizu. I taj da je ro?en na? sin Adam.

Supruga je ostala "unutra" (mu?karci ?ekaju ispred dok ih ne pozovu), a ja sam kratio vrijeme pani?nim napadajima. Isprva su krenuli polako, ali ne mo?ete ostati smireni. Isprobavao sam sve metode koje su u drugim slu?ajevima funkcionirale, kao i one o kojima sam samo ?itao. Ni?ta. Srce lupa kao ludo kako vrijeme protje?e. Supruga mi je javljala ?to se zbiva, ali po obi?aju ni?ta nisam razumio. Spominjao se neki "drip" te famozna "epiduralna". Preko poruka djelovala je vrlo smireno, a to je i meni pomagalo. Pro?lo je tako nekoliko sati kad je stigla poruka: "Pozvat ?e te sad sestra unutra." I pozvala me.

E, tad kad sam pro?ao kroz ulazna vrata, tada me "opralo". Zavrtjelo mi se u glavi i molio sam boga (nisam vjernik, ali hvata? se za svaku slamku) da se ne sru?im. "Pa ni?ta se ne doga?a, nisi ni u?ao", neki je glas poku?ao prodrijeti kroz ?umu nepovezanih misli. No tijelo ima svoju logiku koja ne slu?a um. Ipak, ru?enja i drame nije bilo, ali pritisak je ostao kada sam na sebe odijevao priru?no sterilizirano odijelo. I tako odjeven sam se pogledao u ogledalo: ajme, to je to, za nekoliko minuta ili sati, sti?e beba! Prava beba, zna?, ona koju smo ?ekali puno dulje od perioda trudno?e, tvoj (na?) sin, na?e ne?to ?to ne znamo kako ?emo s tim i ?to ?e se doga?ati i kako ?emo se snalaziti i sve ?to ti sad ?ini da ti zastaje dah.

Sljede?i poziv bio je onaj za ulazak u halu u kojoj je moja trudna ?ena. I nekoliko doktora.

(…nastavit ?e se)

 

Tekst: Branko Matija?evi?, urednik knjiga

Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Inspirativna knjiga o velikanima povijesti za djevoj?ice i dje?ake

Obrazovanje djece je puno lak?e i zanimljivije kada…

Odajte priznanje Majci u sebi

Kod nas nije toliko popularna ceremonija blagoslova majke,…

Pro?itajte i:

Alba - riba koja ?ivi 100 godina

Va?no je da djeca od malih nogu budu upoznata s ekolo?kim stanjem mora i kopna…

Mudra pri?a: Sve ?to ka?e? o drugome neka prvo pro?e kroz Sokratova tri sita

Promislite li prije nego krenete nekome pri?ati o nekoj drugoj osobi? Testirajte sebe tako ?to…

Kamo za vikend? U Osijek, na Sajam vjen?anja!

Do?ite ovaj vikend na Sajam vjen?anja Osijek powered by Portanova! Otkrijte trendove u vjen?anjima, doznajte…

Lije?enje neplodnosti: va?no je znati postaviti prava pitanja

Aktivistice Udruge Roda pripremile su neka pitanja koja mo?ete, ako su primjenjiva na va?u individualnu…

pc28刷流水稳赚 美国职业棒球比分牌kpc 快乐双彩走势图宗合版 新疆十一选五专家推号 排球简笔画 天津快乐10分预测 秒速时时彩软件 甘肃11选5 六肖中特碼119期 杭州彩票中心张六三 河南十一选五