pc28刷流水稳赚

Utvrda Majka

Nositi svemir u nastajanju ispod srca devet mjeseci najdu?e je putovanje u poimanju vremena jer je preko zauvijek, nadilazi granice i ne ide nikuda osim u ono sveto mjesto pred kakvim se svi poklone dok tinja ijedan komadi? du?e u nama.

Nositi svemir u nastajanju ispod svoga srca nadblagoslov je svih blagoslova. Jedan od onih kad se te?ine lako?ama u?ine, kad svaki mrak ?ljokicama sjaji i buke utihnu. Nositi svemir u nastajanju ispod srca devet mjeseci najdu?e je putovanje u poimanju vremena jer je preko zauvijek, nadilazi granice i ne ide nikuda osim u ono sveto mjesto pred kakvim se svi poklone dok tinja ijedan komadi? du?e u nama. Iz ljubavi u ljubav. Putovanje bez karte i putokaza pa opet s jasnim postavkama negdje u du?i.
Takvi su svemiri svakida?nji i stalni. Znao je netko mudriji od nas u ?to upakirati emocije, snagu, utjehu, razumijevanje. Toliko nje?nosti, podr?ke, mudrosti, hrabrosti.
Iz trudni?kih trbuha ?itaju se pri?e. O ispunjenim ?eljama, usli?anim molitvama, strastvenoj no?i. Pri?e o pri?eljkivanju, i??ekivanju i ?ekanju da se primi u ruke opipljiv dokaz postojanja svetosti na na?em svijetu. Iz trudni?kih trbuha ne?ujno odjekuju molitve da se dijete sa?uva i ostane unutra dok im je vrijeme biti i disati.
Utvrda Majka.
Ona koja ?e shvatiti neshvatljivo, oprostiti neoprostivo i na najve?oj hladno?i toplinu stvoriti.
Pamti? zauvijek trenutak kad ti odvoje toplinu iz utrobe, samo na tren da ga pregledaju i okupaju, a ruke ti ve? vape da ga parkiraju u zagrljaj. Da ga pe?atira? poljupcima kao predsjednik svemira, glavni sudac i porotnik, vi?u?i: Oslobo?en od svega lo?ega. Voljen i sretan. Zauvijek. Shvati? da vi?e nikad ne?e? znati za bezbri?nost, ali ?e? znati za sre?u kakva nikad prije nije postojala.
Trenutak kad prvi put ugleda? slijepljene o?i, kojima si Mona Lisa, najve?i toranj u kojem su sigurni i vjeruju kako nema ni dalje ni bolje. Dok ih ne nau?i? druga?ije.
Kad pomiri?e? onih par vlasi na mekanoj glavici i osjeti? ?to to zna?i Raj. A ono kraj tebe di?e i postoji. Svetost suludosti u na?im molitvama. Heej! Moli? se da zastane kugla na tren. Da taj vatromet ljubavi osvijetli svaki mrak. Od Zemlje do Mjeseca. Od zvijezda repatica do najdubljih strahova ?ovjeka. Da svaku du?u netko tako zavoli.
Trenutak kad prebraja? prsti?e, a sva utrnula od prethodnih boli… pa se smije? blesavo, pani?no presretna – Ho?u li te znati voljeti koliko treba?
A zna? da ho?e? i da ?e biti taman.

Prva no?. Prvi podoji. Koraci i rije?i. Prvo "Mama" i "Vojin te"….
Trenutak kad ga ostavlja? u vrti?u nepoznatim ljudima i trudi? se vjerovati im kao najboljem izboru upakiranim u povjerenje. Sumnji?ava i prepla?ena, jer si majka.
?kola. Prilago?avanje. Temperature i proljevi. Sva?e i nerazumijevanja s vr?njacima. Prve ljubavi, prijateljstva. Sastajanja… rastajanja. Eno je na motoru s nekim tamo "kosmatima"….smrdi na cigarete kao i ja osamdesetih… devedesetih… Skrivene bilje?nice pod lokotima. Osude i pogledi. Pitanja zbog kojih jo? nisu izmi?ljene odgovaraju?e enciklopedije. I nikad ne?e takve do?i do tiskara. ?to slova znaju o emocijama… Trenutak kad se prihvati? kao Majka. Mater. Mama.
Kao ona koja sve zna i pojma nema. Ona koja brani snagom lavice, ljubi bo?anskom ljubavlju, ona koja voli kako samo majka mo?e voljeti.
Kad se prihvati? kao privilegirana. Dostojna izazova da pomogne? Bogu u oblikovanju ?ovjeka. Da ga ?titi? istinama i povjerenjem koje gradite od zrnaca pra?ine svakodnevnog ?ivota. Da ga kupa? vjerom u te noge da mogu pretr?ati svjetove, u te ruke da mogu grliti samo najbolje i najtoplije du?e u prekrasnim suputnicima.
Kad shvati? da si ti Ona koju gleda i u?i iz primjera. Da si ti ona koja im je du?na pokazati da je ?aren ovaj svijet. Da nije dosadan ni stra?an, kako nam pokazuju ljudi u sivom. Da je u redu igrati se uvijek i zauvijek, ?eljeti dotaknuti zvijezde no?nim prstima da po?kakljaju sve brige u nama.
Bez obzira na to jeste li rodile iz trbuha ili srca, ako volite dijete onako kako se najsvetije voli…
Ako im bojate dane sigurno??u i hrabro??u kad vam ih i samima nedostaje, jer ih je ?ivot potro?io usput…
Ako ste utjeha kad je te?ko, topla deka kad ledovi stignu i ona kojoj su djeca prvi ispred svega prvoga…
Ako ste upoznali ljubav zbog koje ni?ta nije te?ko, zbog koje ste sebe pospremili u njihova srca kao ne?to ?ega se ne sramite jer znate da ste cijelu sebe dali onakvu kakva jeste, bez la?nog celofana poku?avaju?i svaki dan biti bolja verzija sebe… koliko god vas puta slomili, za njih se sastavite.
Ako volite svim bojama, razlozima, svakim atomom svoga bi?a ta ?uda i prihva?ate cijeli spektar svemira u svojoj djeci obo?avaju?i ih bezuvjetno…
Sretan vam Maj?in dan… tek jedan od onih veli?anstvenih u na?im ?ivotima, jer smo privilegirane upoznati ljubav Bogova u srcima ?ovjeka i voljeti nadnaravno.
Dok jesmo… dok nas ima…

 

Tekst: Nata?a Juki?, asistent u nastavi djeci s pote?ko?ama; prakti?ar NLP-a, autorica knjige "Zagrebi sivu" i slikovnica "Krijesnica koja se zove ba? kao ti" i Biseri prosuti morem

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Jeste li spremni za Primirje?

Za sve koji vole nepredvidljive obrate u pri?i…

Prona?i svoj IKIGAI

Vrijeme u kojem di?emo ?esto nam nije ispunjeno…

Lovestock Festival - Ka?tela grad ljubavi

Od 13. do 16. lipnja Ka?telansko kazali?te predstavlja…

No?ni pjev - slikovnica za svako dijete koje razvija samostalnost

Vrijeme je ?ovjeku mjera za mnoge stvari. No…

Pro?itajte i:

Ne mogu vi?e u?iti s djetetom svaki dan!

“Ne mogu vi?e u?iti s njim svaki dan! I ludim od opominjanja da ide u…

Inspiracija djeci: Dok ste ?ivi, uvijek se ne?to dobro mo?e dogoditi

Ishmael Beah, UNICEF-ov ambasador dobre volje i autor bestselera, tijekom svog se nedavnog posjeta Hrvatskoj…

Uz gospodina Iz i gospo?icu Po djeca lak?e u?e o posljedicama

Ovih dana iza?la je slikovnica koja djeci na jednostavan na?in ukazuje na va?nost njihovih izbora,…

MATVRA podbradnik IKEA povlaci se iz prodaje

IKEA povla?i dje?ji podbradnik MATVR?, plavi/crveni, pakiranje od 2 komada, zbog opasnosti od gu?enja

IKEA poziva sve kupce koji su kupili dje?ji podbradnik MATVR?, plavi/crveni, pakovanje od 2 komada,…

pc28刷流水稳赚 开大小单双的赌博 江苏时时开奖时间 重庆老时时彩走势图 新浪北京单场比分直播 鼎龙娱乐 福盈门彩票网75秒时时彩 马德里竞技 北京塞车计划网页 东方经心白姐一肖6码中特 时时彩龙虎怎么刷流水