pc28刷流水稳赚

Ovakve roditelje ?ele sva djeca!

Niste se ni okrenuli, a jo? je jedna godina iza vas. S nostalgijom promatrate obiteljske fotografije i pitate se kako je mogu?e da su djeca ve? tolika. Polako postajete svjesni da su sve samostalnija, sve mudrija, sve vje?tija. Zbog toga ste beskrajno ponosni na njih. No u isto vrijeme imate sentimentalni trenutak i ?eljeli biste da vrijeme stane, jer shva?ate da vas ne?e jo? dugo trebati kao sad. Odlu?ujete kako ?elite jo? bolje iskoristiti vrijeme i stvoriti jo? bolji i prisniji odnos sa svojim djetetom. ?elite biti jo? bolji roditelj svojoj djeci! U vrijeme novogodi?njih odluka, zaklju?ujete da vam je ta jedna od najva?nijih!

U dugogodi?njem radu s djecom nau?ile smo ?to im je najva?nije i ?to o?ekuju od svojih roditelja:

  1. POKAZUJTE IM KOLIKO IH VOLITE!

Grlite ih i ljubite bez obzira na dob jer ih time ne?ete razmaziti. Toga nikad ne mo?e biti previ?e!

  1. PRIHVATITE IH TAKVE KAKVI JESU!

Nemojte ih uspore?ivati s drugom djecom, ni vlastitom ni tu?om. Nekad roditelji o?ekuju da ?e njihova djevoj?ica biti balerina, a nju zapravo zanimaju borila?ke vje?tine. Djetetovi interesi nisu uvijek u skladu s o?ekivanjima roditelja, ali uvijek im je va?no da budu prihva?ena.

  1. ?UJTE IH!

Djeci je va?no da ih se ?uje bez osu?ivanja. Tako im pokazujete da ih razumijete i volite. Djeci time tako?er dajete do znanja da ih uva?avate ?to je klju? za povjerenje te uspje?an i ravnopravan odnos u budu?nosti.

  1. RAZGOVARAJTE !

Pri?ajte s njima, a ne njima! Kad pri?ate njima onda ih pou?avate, a time si uskra?ujete priliku da doznate kako razmi?ljaju.

  1. POSTAVITE GRANICE !

Postavite jasne granice i pravila o tome ?to je za vas kao roditelja prihvatljivo, a ?to nije i dosljedno se dr?ite svog izbora. Na taj na?in djeca u?e po?tivati tu?e i postavljati vlastite granice.

  1. BUDITE IM UZOR!

Djeca najbolje u?e po modelu, odnosno metodom demonstracije. Djeca ?e puno br?e i lak?e shvatiti kako ne?to u?initi kad im poka?ete vlastitim primjerom nego kad dobiju samo verbalne upute.

  1. BUDITE IM BEZUVJETNA PODR?KA!

Budite uvijek uz njih u svim situacijama, bez obzira na to bili ljuti ili ponosni na njih.

  1. IMAJTE POVJERENJA!

Dozvolite im da donose odluke u skladu sa svojom dobi jer nitko od nas nije nau?io hodati, a da barem jednom nije pao.

  1. POTI?ITE IH I HRABRITE!

Dajte djeci priliku da se suo?e s novim izazovima i frustracijama jer svaki put kad ne?to uspje?no savladaju raste njihovo samopouzdanje i pozitivna slika o njima .

  1. IGRAJTE SE S NJIMA!

Djeci je igra najdragocjenija i kroz nju navi?e u?e i zato je va?no da se s njima igrate. Zajedno pu?ite balon?i?e, sla?ite kocke, crtajte, ?itajte, provodite vrijeme na otvorenom i sl.

Va? odnos s djetetom temelj je za sve. Koliko dobro sura?uju s vama, na?in na koji do?ivljavaju sebe te kako se odnose prema drugima. ?inite sve ?to mo?ete svaki dan kako biste izgradili ?to pozitivnije i sna?nije temelje.
U novoj godini ?elimo vam da imate ?to vi?e vremena za stvaranje lijepih uspomena s va?om djecom. Jer kao ?to B. Miller ka?e ”Najva?nije stvari u dje?jim ?ivotima su sigurnost, ljubav, prihva?anje i ohrabrivanje.

Tekst: Kristina Vu?ini?, integrativni dje?ji terapeut, odgojitelj pred?kolske djece i Irena Pero? Grgos, integrativni dje?ji psihoterapeut, prof. pedagogije i sociologije;
TIGROM CENTAR ZA TERAPIJU IGROM

Foto: Unsplash.com

Preporu?ujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Volite li svoje dijete upravo onakvo kakvo jest?

Poznata dje?ja psihologinja dr. Shefali Tsabari savjetuje roditeljima…

Pou?na pri?a iz vrti?a: Kako je jedan tata postao kuhar

Pro?itajte jo? jednu u nizu inspirativnih pri?a Jasne…

Kako prona?i pravi roditeljski model?

Djetetu je va?no da ga prihvatite ba? takvo…

Pro?itajte i:

sirup od mrkve protiv kaslja

Ovaj sirup mo?e donijeti olak?anje kod neugodnog ka?lja

Mu?i vas ili jo? gore, va?e dijete, tvrdoglavi ka?alj kojeg se nikako ne mo?ete rije?iti?…

vegetarijanska sarma

VIDEO: Kako djeca sama kuhaju vegetarijansku sarmu za Bo?i??

Nema Bo?i?a bez sarme. A ova je zaista posebna. Ne samo da je vegetarijanska i…

Greta i divovi: slikovnica koja najmla?e priprema da brinu o svom planetu

U novoj slikovnici ?Greta i divovi” mlada aktivistica Greta Thunberg, koju je magazin Time upravo…

kakao zastititi rukavice od mocenja

Zanimljiva ideja kako za?tititi djetetove rukavice od mo?enja

Snijega je sve manje i sve manje je aktualan ovaj problem. No, jo? uvijek idemo…

pc28刷流水稳赚 梦幻单开HS怎么赚钱 浙江快乐彩 湖北京山种植什么果树赚钱 体彩广西11选5 app 极速时时彩有官方的吗 长虹彩票苹果 快速赛车3 彩票开奖直播 福彩时时彩官方网站 曾道人图库2016