pc28刷流水稳赚

Preporuke knjiga za djecu i odrasle

Greta i divovi: slikovnica koja najmla?e priprema da brinu o svom planetu

U novoj slikovnici ?Greta i divovi” mlada aktivistica Greta Thunberg, koju je magazin Time upravo…

Kad djetetu ponestane samokontrole, poma?e slikovnica Mirko Bjesomirko

Predstavljamo i ?etvrtu slikovnicu iz serijala o razvoju socioemocionalnih kompetencija kod djece. Namijenjena je djeci…

Knjiga o pe?enju kruha i peciva s doma?im kvasom

Kvasomanija otkriva svijet tradicionalnog na?ina pe?enja s doma?im kvasom u kojem se bra?no, voda i…

Umije?e jednostavnog ?ivljenja

Predstavljamo vama japanski i svjetski bestseler koji unosi da?ak zena u va? ?ivot, a njega…

Bruno ?imle?a: Ako ne znamo voljeti sebe, ne mo?emo djeci prenijeti pravu sliku ljubavi prema sebi

Bruno ?imle?a ove godine obilje?ava 18 godina spisateljske karijere! Punoljetnost je odlu?io proslaviti promocijama nove…

I sob se ?eli zabavljati (mo?da biste mogli i vi?)

Znaju li se va?a djeca suo?iti sa svojim malim brodolomima? A vi? Ova slikovnica pokazat…

Ku?ica na stablu od 13 katova – odli?an ilustrirani roman za mlade

Uz Ku?icu na stablu zabava vreba na svakom uglu. Osim ?to ?e ih nasmijati, ovaj…

Slikovnica o autoru Malog princa i nadahnu?u koje ga je stvorilo

Upoznajte Malog princa kroz pri?u o njegovu tvorcu i usput u?ivajte u predivnim ilustracijama talijanske…

Predivna nova knjiga uz koju ?e mali?ani upoznati svijet

Slikovno putovanje zemljama, morima i kulturama svijeta

Ana i gospodin Strahojed vra?aju bezbri?no djetinjstvo

Ova je slikovnica idealna za onu djecu koju mu?e razli?iti strahovi. Kad sve zbrojimo, tu…

Orkestar pri?a pri?u: Labu?e jezero

Nakon ?to je ?kolska knjiga pro?le godine osvojila dje?ja srca knjigama koje sviraju, Ora?ar i…

Uz gospodina Iz i gospo?icu Po djeca lak?e u?e o posljedicama

Ovih dana iza?la je slikovnica koja djeci na jednostavan na?in ukazuje na va?nost njihovih izbora,…

Gospo?ica Ho?u za sve male i velike koji jo? uvijek ne znaju kada i kako re?i NE!

Prva od ?etiri slikovnica koje su upravo tiskane zahvaljuju?i Tihani Lipovec Fraculj, Tamari Vu?kovi? i…

Vodi? za radost jednog jogija

?ovjek mora shvatiti da je on ptica u otvorenom kavezu. ?ivot vam je sve opcije…

Jeste li spremni za Primirje?

Za sve koji vole nepredvidljive obrate u pri?i koja ?e ih protresti, Nata?a Juki? preporu?uje…

Jesper Juul: Od odgoja do odnosa

U izdanju nakladne ku?e Harfa iza?la je knjiga koja predstavlja razgovor nedavno preminulog danskog terapeuta…

Ljepote Jadranskog mora djeci su jo? bli?e uz Adrianu

Nakladnik Aqua Maritime objavio je slikovnicu “Adriana se vratila” koju najmla?i uzrast mo?e ponijeti u…

Kjel – crni labud koji tra?i svoj put do sre?e i ljubavi

Na popisu lektire za drugi razred nalazi se ova zanimljiva bajka ilustrirana na vrlo neobi?an…

Gdje je jednorog? – igra skriva?a na druga?iji na?in

Igranje skriva?a za one kojima se ne da micati s mjesta, ali istodobno ?ele vidjeti…

?U potrazi za Gobi“: nadahnjuju?a pri?a o izgubljenom psu i prona?enom ?ovjeku

Dva sasvim druga?ija bi?a susrela su se na kraju svijeta i postala najbolji prijatelji

Prona?i svoj IKIGAI

Vrijeme u kojem di?emo ?esto nam nije ispunjeno opu?taju?im trenucima. Za?to je tome tako? Ima…

O?aravaju?e putovanje kroz ugro?eni morski svijet

Upoznajte tajne mora - od pje??anih tropskih obala do ledenih polarnih voda, od rije?nih u??a…

No?ni pjev – slikovnica za svako dijete koje razvija samostalnost

Vrijeme je ?ovjeku mjera za mnoge stvari. No kako da roditelj odredi vrijeme kad je…

Razvoj dje?jeg mozga i razlog odre?enog pona?anja obja?njen na najlak?i na?in

Autori svjetskog bestselera ?udesni tjedni opisuju svaku fazu razvoja mozga iz lai?ke perspektive. Stvarni primjeri…

Prolje?e koje se ?ita s u?itkom!

?Katkad je ?ivjeti bolno, ali uvijek ima? za?to ?ivjeti. Ho?e? li to upamtiti?“

7 putovanja: Terapeutske pri?e za djecu

Kad zaista mnogo ?ita? ima? priliku prona?i i blago. Veliko, najsjajnije blago u nekom kutku…

Gostovanje svjetski poznate autorice Katherine Arden u Hrvatskoj

Nedavno je izdava?ka ku?a Mitopeja iz Zagreba po?astila Hrvatsku turnejom vrsne ameri?ke knji?evnice Katherine Arden.…

Slikovnice koje pomi?u granice razmi?ljanja kod djece

U biranju literature za najmla?u populaciju valja biti oprezan. Kao roditelj, spisateljica i netko tko…

pc28刷流水稳赚 彩票软件工具 pk10牛牛在线计划 天津11选5 海南4+1 浙江6+1玩法 体球比份 天谕什么职业比较赚钱 大富豪棋牌怎么下载吗 篮球比分118 英雄杀官网