pc28刷流水稳赚

Greta i divovi: slikovnica koja najmla?e priprema da brinu o svom planetu

U novoj slikovnici ?Greta i divovi” mlada aktivistica Greta Thunberg, koju je magazin Time upravo proglasio osobom godine, poru?uje kako nitko nije premalen da bi pokrenuo promjene!

U hrvatske je knji?are istodobno kad i u knji?are diljem svijeta stigla slikovnica "Greta i divovi", alegorijska pri?a nadahnuta ?ivotom djevoj?ice Grete Thunberg i njezinom borbom za o?uvanje na?eg planeta.

?kolska knjiga me?u prvim je izdava?kim ku?ama u svijetu koje su objavile ovu knjigu - u dru?tvu izdava?a iz Velike Britanije, SAD-a, Italije, Njema?ke, Finske, Portugala, Nizozemske, Estonije, Litve, Finske i Ukrajine.

Greta Thunberg, djevoj?ica u ?utoj kabanici, stala je na ?elo svjetskog pokreta protiv klimatskih promjena te postala nadahnu?e i uzor djeci i mladima diljem svijeta. Mlada je ?ve?anka nominirana za Nobelovu nagradu za mir, uvr?tena na listu 100 najutjecajnijih osoba na svijetu, a ?asopis Time upravo ju je proglasio osobom godine! Od nje sada mogu u?iti i najmla?i jer je u nakladi ?kolske knjige izi?la slikovnica "Greta i divovi".

Greta ?ivi u predivnoj ?umi okru?ena ?umskim ?ivotinjama koje su zabrinute jer im prijeti opasnost od divova. Ona zna da divovi postoje, no sada su postali izrazito nasrtljivi. Po?eli su sje?i stabla kako bi izgradili ku?e. Zatim su posjekli jo? stabala i izgradili jo? ve?e ku?e. Ku?e su prerasle u naselja, a naselja u gradove, sve dok ?ume nije gotovo posve nestalo. Zar je mogu?e da su pohlepni divovi zaboravili na sve ljepote ?ume i na njezine stanovnike? Greta ?uje vapaj ?ivotinja i zna da im mora pomo?i, ali pita se kako. Nasre?u, ima ideju!

Ova uistinu posebno lijepo ilustrirana slikovnica nudi pri?u o djevoj?ici koja se hrabro suprotstavila naizgled nepobjedivim divovima i upozorila ih na grubost i posljedice njihova postupanja. Pri?a o Greti i divovima nje?no i nenametljivo najmla?im ?itateljima prenosi poruku o potrebi savjesnog odnosa prema prirodi koja je na? dom i u?i ih kako nitko nije premalen da bi potaknuo promjene jer se zajedni?tvom i me?usobnim po?tovanjem mo?e posti?i mnogo.

Naposljetku, Gretin dijalog s divovima nije zavr?io, a svaki ?itatelj mo?e mu i sam pridonijeti. Slikovnica je otisnuta na 100 posto recikliranom papiru, a njezinom se kupnjom tri posto cijene slikovnice daruje organizaciji Greenpeace u Hrvatskoj za izgradnju bolje budu?nosti i smanjenje utjecaja klimatskih promjena. Slikovnicu autorice Zo? Tucker i ilustratorice Zoe Perisco na hrvatski je jezik prevela Anda Bukvi? Pa?in, a namijenjena je djeci u dobi od ?etiri do sedam godina.

Uz knjigu postoje i Aktivnosti s idejama za rad s djecom u nastavi i/ili kod ku?e, a mogu se preuzeti OVDJE.

Ako jo? uvijek razmi?ljate ?to biste darovali djeci za blagdane, svakako ne?ete pogrije?iti odaberete li slikovnicu s tako sna?nom i pozitivnom porukom!

 

Izdava?: ?kolska knjiga
Cijena: 99 kn
Broj stranica: 33 (tvrdi uvez)

Tekst i foto: press

Preporu?ujemo

Tagovi: , , , ,

Vezano uz temu

Greta Thunberg

Greta Thunberg - Hejterima odgovorila novim sna?nim porukama!

Nakon govora na samitu UN-a o klimi Greta…

Maja ?imle?a: Djeci ?emo pomo?i ako ih osna?imo iznutra

?irafa Suli, koja je nedavno o?ivjela u slikovnici…

No?ni pjev - slikovnica za svako dijete koje razvija samostalnost

Vrijeme je ?ovjeku mjera za mnoge stvari. No…

Djeca na ulicama kako bi spasila svoju budu?nost

Prosvjed za klimu odr?at ?e se i u…

Pro?itajte i:

Kad djetetu ponestane samokontrole, poma?e slikovnica Mirko Bjesomirko

Predstavljamo i ?etvrtu slikovnicu iz serijala o razvoju socioemocionalnih kompetencija kod djece. Namijenjena je djeci…

Knjiga o pe?enju kruha i peciva s doma?im kvasom

Kvasomanija otkriva svijet tradicionalnog na?ina pe?enja s doma?im kvasom u kojem se bra?no, voda i…

Umije?e jednostavnog ?ivljenja

Predstavljamo vama japanski i svjetski bestseler koji unosi da?ak zena u va? ?ivot, a njega…

Bruno ?imle?a: Ako ne znamo voljeti sebe, ne mo?emo djeci prenijeti pravu sliku ljubavi prema sebi

Bruno ?imle?a ove godine obilje?ava 18 godina spisateljske karijere! Punoljetnost je odlu?io proslaviti promocijama nove…

pc28刷流水稳赚 自媒体推广什么产品最赚钱 云南11选5遗漏查询 六合禅机 足彩胜负彩分析 云南十一选五 黑龙江十一选五在线推荐 波克棋牌下载完整版 欧乐棋牌主犯判多久 急速赛车 qq手机捕鱼vip