pc28刷流水稳赚

Od prve do ?esnaeste – jedini vodi? koji trebate za odabir dje?jih poklona!

Ako ste se ikada namu?ili prona?i najbolji poklon za djecu, bebe ili tinejd?ere, nemojte o?ajavati, ponekad je ?ak i samim roditeljima te?ko izabrati pravu igra?ku ili dje?ju knjigu, onaj poklon koji ?e izmamiti osmijeh na lice i izazvati odu?evljenje kod djeteta.

Odlu?ili smo pripremiti vam vodi? najboljih igra?aka za djecu i to s obzirom na dje?ju dob pa u nastavku mo?ete provjeriti najbolje poklone za bebe, djecu od 2 do 11 godina i kategoriju za koju je uglavnom najte?e kupovati - tinejd?ere. Ovaj ultimativni vodi? kroz dje?je poklone, prave igra?ke, originalne knjige i slikovnice mo?ete koristiti za blagdane, ali i sve nadolaze?e ro?endane.

Imamo i dodatni savjet. Kod odabira najboljeg dje?jeg poklona djecu, iskoristite prednosti online platforme Jeftinije.hr na kojoj mo?ete na jednom mjestu pregledati i usporediti igra?ke, dje?ju opremu, knjige, slikovnice i bojanke pa ?ak i odje?u ostale dje?je uzraste.

Jeftinije.hr vam na istom mjestu donosi i pregled aktualnih kataloga i letaka pa u svakom trenutku mo?ete provjeriti ponudu i u va?im omiljenim fizi?kim trgovinama.

Najbolji pokloni za bebe

Najbolji poklon za bebe je onaj koji mo?e stimulirati sva njihova osjetila, i jo? va?nije, izdr?ati ogromnu koli?inu sline. Prva godina ?ivota prepuna je tektonskih promjena u razvoju djeteta i iako vam se ?ini da jedva mo?e dr?ati igra?ku bebe su itekako spremne za igru. Pod uvjetom da znate izabrati pravu igra?ku. Prve igra?ke za bebu trebaju biti mekane i sigurne za stavljanje u usta, odli?an izbor za najmla?e mo?e biti ?areni mobile koji se postavlja na kreveti? ili dje?ja kolica, mekana podloga za igru, pli?ane igra?ke, razne zve?ke ili zvu?ne igra?ke. Ako ?elite presko?iti igra?ke, roditelji ?e biti presretni ako odaberete ne?to od odje?e za bebe.

 

 

Najbolji pokloni za jednogodi?njake

Izabrati odli?an dar za jednogodi?njake bit ?e jednostavnije nego ?to mislite, u toj razvojnoj fazi fascinira ih apsolutno sve pa neka vam ne bude ?udno ?to ?e mo?da biti vi?e odu?evljeni kutijom nego igra?kom koja se nalazi u kutiji. Omiljene aktivnosti jednogodi?njeg djeteta su povla?enje, guranje, sastavljanje i rastavljanje - i naravno, spremanje i va?enje stvari ili igra?aka iz kutija. Odli?an izbor za poklon su razli?ite mekane slikovnice i brojalice koje ih u?e prvim rije?ima, brojkama, glasanju ?ivotinja i sli?no. Dobar izbor su velike i mekane kocke koje se mogu slagati jedna na drugu.

Najbolji pokloni za djecu od 2 godine

Sli?no kao i za jednogodi?njake, najbolji poklon za dvogodi?njake mogle bi biti stvari koje ve? imate kod ku?e poput razli?itih kuhinjskih posuda, kuha?a, metlica i lopatica. Dvogodi?njaci u?ivaju u igri uloga i u?e kroz opona?anje pa su odli?an izbor igra?ke koje su namijenjene igri uloga poput dje?jih kuhinjskih setova, dje?jih setova alata, ali i auti?i, kamioni i lutke. Sa svim tim igra?kama mogu opona?ati svijet odraslih kojeg promatraju oko sebe.

Najbolji pokloni za djecu od 3 godine

Za trogodi?njake izaberite igra?ke koje poti?u igru u svijetu ma?te. Mnogi trogodi?njaci kre?u s vrti?em, upoznavanjem vr?njaka, postaju jako brbljavi i ?ele interakciju sa svijetom koji ih okru?uje. Osim toga u ovoj razvojnoj fazi djeca grade samostalnost i bruse fine motorne vje?tine. Izaberite im didakti?ke i edukativne igra?ke koje su zabavne i interaktivne. To mogu biti kompleti za razvijanje motorike, drvene plo?e za crtanje i pisanje, edukativni setovi igra?aka, razne kocke i kompleti za sastavljanje.

 

Najbolji pokloni za djecu od 4 godine

Sli?no kao i kod trogodi?njaka, za ?etverogodi?njake izaberite igra?ke koje vode dijete u svijet ma?te. U toj razvojnoj fazi obo?avaju pri?anje pri?a, igru uloga i pretvaranja te istra?ivanje. Izaberite igra?ke koje ?e im biti zabavne, ali i izazovne. To mogu biti razne igra?ke za igranje uloga, igra?ke za igru na otvorenom, razni kreativni setovi i istra?iva?ke igra?ke.

Najbolji pokloni za djecu od 5 godina

Petogodi?njaci su jako dru?tveni, vole se igrati u grupi pa se kao odli?an izbor name?u razne dru?tvene igre u koje se mo?ete i sami uklju?iti. Djeca te dobi su ve? vrlo dobro fokusirana, mogu savladati zahtjevnije fizi?ke aktivnosti i razvijaju finu motoriku. Odli?an izbor za poklon, osim raznih dru?tvenih igara, su knjige i bajke, memory igre, dje?ji instrumenti, setovi kockica i razli?iti setovi kreativnih i edukativnih igra?aka.

Najbolji pokloni za djecu od 6 godina

U ovoj pred?kolskoj fazi djeca se obo?avaju igrati u grupi, razvijaju smisao za humor, vrlo su svjesni da i u igri postoje pravila i lijepo pona?anje, a osim svega ve?ina ih u ovoj fazi obo?ava ?itati. Iskoristite to za odabir savr?enog poklona za ?estogodi?njake i poklonite im knjige, slikovnice i bajke ili ve? malo te?e bojanke. Odli?an izbor mogu biti i razli?iti znanstveni i istra?iva?ki setovi, dru?tvene igre, ali i obo?avane LEGO kockice.

Najbolji pokloni za djecu od 7 godina

Najbolji poklon za va?eg prva?i?a bit ?e igra?ke koje im poma?u pisati ili crtati detaljne slike te one s kojima mogu graditi i kreirati. Oprema i pribor za stvaranje i kreiranje, sportska oprema, LEGO setovi ili sli?ne kockice za gradnju su neke od najboljih igra?aka za sedmogodi?njake. Mo?ete im izabrati i igra?ke za igru na otvorenom poput razli?itih sportskih igra?aka, dje?jeg bicikla, rola, lopti i igra?aka za skakanje. Svidjet ?e im se razli?ite igra?ke za istra?ivanje poput dje?jeg mikroskopa ili dvogleda.

Najbolji pokloni za djecu od 8 godina

Najbolji poklon za osmogodi?njake bit ?e onaj s kojim ?e mo?i duboko zaroniti u svijet ma?te i istra?ivanja. U ovoj fazi se djeca ve? po?inju identificirati kroz svoje fizi?ke vje?tine i po?inju razvijati svoj dru?tveni identitet. Sada su spremna za kompliciranije igre, dje?je romane ?ak i dje?je stripove. U ovoj fazi pobolj?at ?e im se vje?tine pisanja i crtanja pa su razli?iti tajni dnevnici odli?an izbor. Razmislite i o setovima za kreiranje i znanstvenim setovima.

Najbolji pokloni za djecu od 9 godina

U dobi od 9 godina, ve? je malo te?e izabrati pravi poklon koji ?e im se svidjeti i kojeg ?e koristiti. U ovoj fazi djeca ve? jako dobro znaju ?to ?ele i s ?ime se ?ele igrati, rade razliku izme?u igra?aka za mla?u djecu i svoj uzrast i op?enito ih je te?e zadovoljiti. Za ovu dob prikladne su izazovne igra?ke poput maketa, te?ih LEGO setova, elektronskih i tehni?kih igra?aka, te?ih dru?tvenih igara, igra?aka na daljinsko upravljanje pa ?ak i razli?itih igra?ih konzola.

 

Najbolji pokloni za djecu od 10 godina

Sli?no kao i za devetogodi?njake, i desetogodi?njacima treba izabrati izazovnu igra?ku koja ?e ih potaknuti na stvaranje, kreiranje i razmi?ljanje. To mogu biti puzzle setovi, razli?iti uradi sam setovi, dru?tvene igre, razli?ite elektroni?ke i tehni?ke igra?ke. Naravno, odli?an izbor bit ?e i razne igra?ke za igru na otvorenom, od hoverboarda do pi?tolja na vodu.

Najbolji pokloni za djecu od 11 godina

Na pragu tinejd?erske dobi, 11-godi?njaci znaju biti poprili?an izazov kada je rije? o kupnji igra?ke ili igre koja ?e ih odu?eviti. Lego setovi mogu biti dobar izbor, ali svakako provjerite koje kolekcije dijete ?eli ili s kojima se voli igrati. Dobra ideja su razli?iti setovi odnosno figurice iz omiljenih filmova ili crti?a, dru?tvene igre poput Pictionaryja ili Scrabblea, ali i brojni gadgeti poput slu?alica, zvu?nika, igra?ih konzola ili omiljene video igre.

Pokloni za tinejd?ere

Za tinejd?ere nije lako izabrati poklon s kojim ?e se odu?eviti, ali izbora zapravo imate na pretek. Od samih igra?aka, dobra ideja su razli?ite figurice iz omiljenih filmova ili serija, odje?a s junacima iz omiljenih filmova i serija, razli?iti gadgeti poput Instax fotoaparata, sportske kamere, potom nakit, proizvodi za ljepotu ili sportska oprema za omiljenu sportsku aktivnost. Super izbor bit ?e i otka?ene ?arape, trendi ruksak ili tenisice omiljenog branda.

 

Tekst i foto: promo

Preporu?ujemo

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

Za one najmanje i one malo ve?e: ?to pokloniti djeci za Bo?i??

Bo?i?u se svakako najvi?e vesele djeca i uz…

Petar Pan i Pinocchio – najbolji pokloni za ma?tovite pustolove

Stra?ni gusari i nesta?ne vile, ?ivopisne pustolovine i…

Pro?itajte i:

Dobrovoljni opoziv proizvoda: Philips Avent Digitalni Video Monitor za bebe (SCD620)

Kao mjeru predostro?nosti Philips dobrovoljno opoziva te ?e osigurati nadoknadu za Philips Avent digitalni video…

Japanski gitarist Yuki Saito nastupa u Hrvatskom glazbenom zavodu

Jedan od najboljih japanskih mladih gitarista Yuki Saito nastupa 24. sije?nja u Hrvatskom glazbenom zavodu.

?ovjek koji je Kardashianke lansirao u zvijezde snima dokumentarac o Hrvatskoj

Dizajnerica Aleksandra Doj?inovi? upoznala Larrya Namera, vlasnika E! Entertainment televisiona, s ljepotama Zagreba i najavila…

Me?unarodni lanac irskih pubova iz dana u dan odu?evljava Zagrep?ane i njihove goste

Najbolja atmosfera, najukusnije pivo i nezaboravne uspomene - dobro do?li u Harat's Pub

pc28刷流水稳赚 内蒙古快三开奖结果 LV彩票首页 600001上证指数行情 斯诺克排名2018最新 新疆35选7开奖11月 幸运飞艇官方开奖直播 体育比分app 我通过vpn网络赚钱实记 山东11选5玩法规则 雪缘园即时直播