pc28刷流水稳赚

?kola

empatija kod djece

Svakom tre?em djetetu generacije ‘Z’ nedostaje ova va?na socijalna osobina

Koliko su djeca danas empati?na i koliko im je stalo do drugih, a koliko samo…

slobodna igra

Dopustite im (ali i sebi) trenutak da zure u oblake i da sanjare

Kad vam dijete ka?e 'dosadno mi je', vi odmah tra?ite rje?enje za taj ogroman problem?…

?uvajmo okoli?: ‘I bez ukrasnog papira dar u srce dira’

Blagdani su vrijeme svjetlucavih ukrasa, blistavih lampica, veselja i dru?enja, ali i?vrijeme u kojem proizvodimo…

Crtanjem i pisanjem adolescenti u borbi protiv droga

S obzirom na to da je zlouporaba sredstava ovisnosti jedno od naj?e??ih rizi?nih pona?anja u…

roditeljske pogreske

6 roditeljskih pogre?aka koje ?tete djetetovoj psihi

Nema savr?enih roditelja kao ?to nema ni savr?ene djece. To je vrlo va?na re?enica kad…

Upoznajte vukovarske genijalce

Aktualni ro?endanski broj lifestyle magazina Storybook donosi temu o vukovarskim genijalcima Matiji Hardiju, Ivanu Kolaru,…

bolovi uzrokovani rastom

Dijete osje?a bol u nogama – posljedica rasta ili razlog za brigu?

Pedijatri smatraju kako ?e svako tre?e dijete u nekom trenutku osjetiti bolove uzrokovane rastom. Kako…

dijete grize nokte

Za?to djeca grizu nokte i ?to mo?ete napraviti da ta navika prestane?

Djeca grizu nokte iz razli?itih razloga: dosade, radoznalosti, stresa ili navike. Radi se o jednoj…

6 koraka kako umiriti tjeskobno dijete

Mnogi se odrasli bore s tjeskobom odnosno anksiozno??u. Ona sa sobom donosi strah koji je…

Kako se odgaja budu?i materijalist?

Ako su vam djeca ve? po?ela s prohtjevima za darove koje ?ele dobiti, pro?itajte ovaj…

inteligentna djeca

6 znakova da va?e dijete ima visoki IQ

Mo?da ste ve? pomislili da bi va?e dijete moglo biti mali genijalac, no evo karakteristika…

Te?ko?e u u?enju – ?to koji program zna?i?

Dok individualizirani pristup u ?koli i dalje sadr?ava cjelokupno propisano nastavno gradivo, prilago?eni program omogu?uje…

supertalent

VIDEO: Ovaj zbor je dokaz koliko su kreativni i strastveni u?itelji va?ni!

Ovaj zbor mladih djevojaka i mladi?a odu?evio nas je i to iz vi?e razloga. Zapjevali…

Bullying – kako za?tititi dijete izlo?eno vr?nja?kom nasilju te kako postupati s po?initeljem nasilja?

Djeca koja ?ine vr?nja?ko nasilje i dalje su djeca s kojom treba raditi. Ne treba…

maleno dijete

Je li moje dijete premaleno? Saznajte ?injenice o rastu djece koje vrijedi znati!

Provjerite prati li va?e dijete svoju krivulju rasta ili koliko njegov rast odstupa od o?ekivanoga.…

?to ako je dijete ipak vidjelo horor scenu i upla?eno je?

U kinima se upravo prikazuje nasilan film "Joker" o kojem je na?a suradnica Iva Br?i?…

vrijeme pretpuberteta

Vrijeme pretpuberteta – mirno razdoblje s velikim potencijalom za u?vr??ivanje odnosa s djetetom!

Djeca danas sazrijevaju br?e. Kako ih pratiti i razumjeti u toj dobi pretpuberteta koja mo?e…

Postoji li pravo vrijeme za po?etak ?minkanja?

S obzirom na promjene u dru?tvu, va?a djevoj?ica vas mo?e iznenaditi i puno ranije nego…

Ne mogu vi?e u?iti s djetetom svaki dan!

“Ne mogu vi?e u?iti s njim svaki dan! I ludim od opominjanja da ide u…

‘Te?ki’ predmeti koje djeca u?e na zabavan i koristan na?in

Robokacija je uistinu hvalevrijedan pristup djecu, u?enju, znanju, odgovornostima i vrlinama.

Izazovi odgoja djece u digitalno doba: opasnost se krije u neumjerenoj upotrebi!

Pametni telefoni, ali i tehnologija op?enito uvelike olak?avaju na?e ?ivote. Lak?e i br?e komuniciramo, dogovaramo…

Ovakve nastavnike ?ele djeca!

Ususret po?etku nove ?kolske godine ?elimo i u?itelje i nastavnike potaknuti da uspostave od po?etka…

Na prvi dan ?kole dm je pripremio poklon-paket za SVAKOG osnovno?kolca

Po?etak ?kolske godine dm je odlu?io zapo?eti darovima - poklon-paketom za osnovno?kolce i slobodanim danom…

Kako pravilno razvijati djetetov mentalni sklop?

Hvaljenje inteligencije kod djeteta ?teti njegovoj motivaciji i postignu?ima. Jednostavno ga blokira. Podsje?amo na koji…

Poznati njema?ki neuroznanstvenik: ‘Moramo vratiti strastvenost u ?ivot. I u ?kole’

Djeca u?e samo kada se dobro osje?aju, a odu?evljenje zbog novih otkri?a i spoznaja poti?e…

A ?to ?emo s izvan?kolskim aktivnostima?

U tijeku su ve? i upisi na razli?ite izvan?kolske aktivnosti. Da bismo vam olak?ali proces…

Imate ?kolarca? Ne morate zato biti pod stresom

Rije?ite se nepotrebnih briga i problema

Strahujete li od negativnog utjecaja vr?njaka na svoju djecu?

Prije po?etka nove ?kolske godine mo?da vas mu?i kakve ?e prijatelje imati va? prva?i? u…

Stru?ni suradnici u obrazovanju – tko je tko?

Ljeto se bli?i kraju, ?to zna?i da uskoro kre?e nova ?kolska godina. Djeca i roditelji…

U?itelji, iskrenom komunikacijom preduhitrite nesporazume s roditeljima svojih u?enika

Pre?esto ?ujemo kako roditelji za ne?to prozivaju u?itelje i profesore, ba? kao i obratno. Mo?emo…

poticanje razvoja djeteta

Kako razvijati dje?ji mozak kroz igru i zabavu?

Svako dijete se ra?a s potencijalom genijalca, a na nama je da taj intelektualni, emotivni,…

Isprobajte odli?an trik uz koji mo?ete ?itati djetetove misli

Ako se do sada niste previ?e bavili ma?ioni?arstvom, ovaj trik uz pomo? kojeg mo?ete '?itati'…

kako se spasiti kad te netko potapa

Nau?ite dijete kako se osloboditi nepliva?a koji i sebe i njega potapa!

?ak i ako ste se pobrinuli da va?e dijete nau?i plivati i da pliva bez…

kako reagirati kad dijete nesto ukrade

?to napraviti kad dijete uhvatite u kra?i?

Svi mi imamo neku pri?u o kra?i u djetinjstvu. ?okoladica u trgovini, jabuka iz susjedovog…

Razgovarajte s tinejd?erima o seksualnosti

Pubertet je razdoblje odrastanja i formiranja identiteta, prvih ljubavi i romanti?nih veza (?hodanja“) te poja?anog…

Moje dijete je gay! Roditelji se predugo bore s prihva?anjem te ?injenice!

Roditeljima je te?ko prihvatiti da njihovo dijete ima 'druga?ije' seksualne sklonosti. Studija na Sveu?ili?tu George…

pc28刷流水稳赚 六合彩彩图 天津快乐10分开奖走 广东十一选五任八遗漏彩乐乐 竞彩足球比分 伪钞集团怎么赚钱 金牛棋牌娱乐 捕鱼游戏 体彩6十1开奖结果玩法 湖南幸运赛车走势图 大通彩票游戏