pc28刷流水稳赚

hrabri telefon

Potaknite djecu na razvoj odgovornosti i ispunjavanje obaveza!

Po?etak ?kole za neku je djecu vrijeme uvo?enja prvih ozbiljnijih obaveza i preuzimanja odgovornosti. Pomozite…

Ne propustite besplatnu ?kolu za roditelje

Dragi roditelji, savjetovali?te Snaga obitelji zapo?inje novi ciklus ??kole za roditelje“. U ??kolu“ se mogu…

Stru?ni suradnici u obrazovanju – tko je tko?

Ljeto se bli?i kraju, ?to zna?i da uskoro kre?e nova ?kolska godina. Djeca i roditelji…

Mama, ja sam ru?na!

Ako ste se ikad kod svoje djece ili kod onih s kojima radite u vrti?u…

Kako postupiti u slu?aju vr?nja?kog nasilja u ?koli?

Ako znate da neko dijete pro?ivljava vr?nja?ko nasilje, obavezni ste reagirati, a ne okrenuti le?a.…

Punoljetnost Dje?je ku?e Borovje!

Udruga Hrabri telefon proslavila je 18 godina programa Dje?ja ku?a Borovje zavr?nom priredbom djece polaznika…

Roditelji gube ?ivce dok se bra?e i sestre sva?aju!

Kroz sukobe djeca u?e kako rje?avati probleme, kako pregovarati, kako se zauzeti za svoje potrebe…

Djevoj?ica ima strah od crti?a, kako joj pomo?i?

Hrabri telefon odgovara mami ?ija djevoj?ica se upla?ila jednog lika iz crti?a i nakon toga…

Va?nost dru?enja djece razli?ite dobi

?esto se nagla?ava va?nost dru?enja s vr?njacima zbog ?ega se zanemari korist od dru?enja djece…

Kako se nositi s kritikama na ra?un odgoja djece?

Danas se ?esto susre?emo sa situacijama da osobe u na?oj okolini imaju svoja mi?ljenja i…

Va?no je na koji na?in uspavljujete bebu

Je li uobi?ajeno da se petomjese?na beba vrlo ?esto no?u budi i glasno pla?e?

Kako mo?ete pove?ati djetetovu empatiju?

Empatija je sposobnost u?ivljavanja i razumijevanja situacija, do?ivljaja i osje?aja drugih. Za empatiju se ?esto…

?to kada dijete ne zanima ?kola, samo igrice?

Jasno definiranim i ograni?enim periodom za igranje igrica osigurajte da dijete ne izgubi pojam o…

Pridru?ite se humanitarnoj akciji za spas Dje?je ku?e Borovje

Dje?joj ku?i Borovje ove godine nisu nov?ano poduprti natje?aji za programe koji ova dje?ja ku?a…

Sigurno kori?tenje instagrama – prakti?ni savjeti

Ususret Danu sigurnijeg interneta koji se obilje?ava 5. velja?e donosimo vam pravila pode?avanja postavki privatnosti…

I to se doga?a: mlada pjeva?ica Lea Zeli? (13) organizirala humanitarni koncert

U Centru Knap na zagreba?koj Pe??enici trinaestogodi?nja djevoj?ica Lea Zeli? odlu?ila je organizirati humanitarni koncert…

Dijete samo kod ku?e – kada i kako po?eti?

Ve?ina roditelja u nekom trenu po?ne razmi?ljati i pitati se kada je pravo vrijeme da…

Za?to tjelesno ka?njavanje NIJE u?inkovita metoda odgoja

Tjelesno ka?njavanje u?i dijete da je u redu tu?i druge, ?ak i one koje volimo,…

Hrabri telefon zapo?eo kampanju ‘Dijete ili po?initelj?’

Na II. me?unarodnoj bienalnoj konferenciji o STOP programu Hrabri telefon predstavio je novu kampanju pod…

Znate li na ispravan na?in osna?iti dijete?

Svrha osna?ivanja je da dijete nau?imo da se snalazi i onda kada roditelji nisu uz…

Kako razumjeti i pomo?i djetetu koje samo sebe ozlje?uje?

Djeca ljutnju iskazuju ve? u 3. mjesecu ?ivota, a kroz pred?kolsku dob mo?e biti uo?ljiva…

Christmas Story – Zvijezde za djecu

Storyjeva ?arolija koja ?e razveseliti djecu i odrasle!

Radionice za ja?anje socijalne kompetentnosti djece

U sklopu savjetovali?tu Snaga obitelji u Zagrebu i ove ?kolske godine kre?u besplatne radionice za…

Pomozite djetetu da lak?e prebrodi traumu

Iako odrasli, a pogotovo roditelji, jako brinu o tome da su djeca sigurna i za?ti?ena,…

Kada potreba za pozorno??u navede djecu da se bacaju pod aute…

Razvojem modernih tehnologija, a posebno razvojem komunikacijskih kanala s kojima djeca i mladi svakodnevno ?ive,…

Brat se te?ko nosi s pote?ko?ama u razvoju mla?e sestre

Biti roditelj je zahtjevan i te?ak zadatak, a kada va?e dijete ima te?ko?e u razvoju,…

Pomozite starijem djetetu da se lak?e nosi s ro?enjem sestre ili brata

Va?no je naglasiti da ljubomora (kao i sve ostale emocije) ipak mora biti dozvoljena, a…

Djeca ‘ispri?ala najbolje pri?e’ na priredbi Hrabrog telefona

Dje?ja ku?a Borovje program je Hrabrog telefona koji se ve? 17 godina bavi prevencijom neprihvatljivog…

Sigurno djetinjstvo: prevencija nasilja od pred?kolske dobi

Udruga Hrabri telefon odr?ala je konferenciju u kojoj su osim predstavnika raznih institucija Republike Hrvatske…

Svaki tre?i ispitanik smatra da tjelesno ka?njavanje ne bi trebalo zabraniti u odgoju djece

Rezultati koje je proveo Hrabri telefon vjerojatno ?e deprimirati svaku psihi?ki zdravu osobu u Hrvatskoj,…

Psihi?ko zlostavljanje djeteta

Vjerujemo kako ve?ina osoba kada su upitani o oblicima nasilja, naj?e??e u svijesti ima fizi?ko…

Kako se nositi s alkoholizmom u obitelji?

Ovisnost je stanje koje se o?ituje u tome da osoba povremeno ili trajno uzima neku…

Anksioznost i depresivnost – znate li pomo?i djetetu?

Rijetko koji roditelj zna kako pravilno reagirati ako kod svog djeteta prepozna simptome anksioznosti ili…

Samoozlje?ivanje – kako prepoznati znakove i pomo?i djetetu

Roditelji su ?esto u ?oku kada saznaju za samoozlje?ivanje djeteta pa se mogu, naj?e??e iz…

Djeca nisu svjesna opasnosti…

Mnogi roditelji zbog manjka znanja o tehnologiji, internetu i dru?tvenim mre?ama, ali i zbog ?elje…

Problemi u obitelji – kako se nositi s njima i rije?iti ih?

Obitelj je mjesto u kojem djeca trebaju osjetiti sigurnost, uva?avanje, po?tovanje, ljubav… No, obitelji ponekad…

pc28刷流水稳赚 棋牌游戏有规律吗 大乐透打什么号码查询 qq分分彩计划网页版 上证指数5年走势图 重庆百变王牌玩法 3d组选469出现关系 什么彩票平台送彩金 大连步步为赢下载官网 专业玩彩网 创业板股票涨跌幅限制