pc28刷流水稳赚
rana trudno?a, odmor

11. tjedan trudno?e

BEBA: Va? embrio se sada zove fetus! Duga?ak je od 45 do 60 mm, a te?ak oko 8 grama.

Beba je sada skoro potpuno formirana. Ruke ?e joj se uskoro otvarati i skupljati u ?aku. Kosti ja?aju, a maleni korijeni zubi se pojavljuju ispod desni.

Mozak, jetra, plu?a, bubrezi i crijeva ve? su formirani i po?inju funkcionirati. Zavr?ava se i razvoj vanjskog spolnog organa.

Ve? sada va?a beba mo?e zijevati, sisati i gutati. Zauzeta je udaranjem i protezanjem, ali su pokreti usporeni i izgledaju kao vodeni balet. Ne?ete osjetiti bebine akorbacije jo? mjesec ili dva, a ni ?tucanje koje ju mo?da mu?i zbog formiranja dijafragme.

 

MAMA: U ovom periodu mu?nine vam se smanjuju i vjerojatno imate vi?e energije. Na?alost, zbog usporene probave mo?e vas mu?iti zatvor (krivci su hormoni). Javlja se i ?garavica, tako?er uzrokovana hormonskim promjenama.

Neka vas ne brine ?to zbog mu?nine ne unosite raznovrsnu zdravu hranu ili ?to jo? uvijek niste dobili na te?ini, ve?ina ?ena do ove faze dobije samo jedan kilogram. Apetit ?e vam se uskoro vratiti i te?ina ?e vam rasti oko 500 grama tjedno.

Beba se pokre?e, ali vi jo? uvijek to ne osje?ate. Ono ?to osje?ate su plinovi i nadutost. Va?a maternica se pove?ala tako da ispunjava ve?i dio zdjelice. U ovom razdoblju ginekolog uz pomo? ultrazvuka i vaginalne sonde mo?e ?uti otkucaje srca va?e bebe.

 

?to vam je ?initi?

  • Fizi?ka aktivnost. Umjerena rekreacija, koja se svodi na duge ?etnje i plivanje, doprinijet ?e da se osje?ate mnogo bolje, umanjit ?e bol i pove?ati razinu tjelesne energije. Odr?avaju?i svoje tijelo u dobroj kondiciji i formi vi se ujedno fizi?ki pripremate za ?to lak?i poro?aj i brz oporavak. U sljede?em razdoblju, ako ste zimska trudnica, zaboravite na skijanje i jedrenje.
  • Sigurnost prije svega. Oslu?kujte svoje tijelo kako biste znali je li je sve u redu ili ima nekih znakova da ne?to nije kako treba. Tako?er, vjerojatno razmi?ljate o stvarima kao ?to su: Smijem li i dalje i?i na satove plesa? Mogu li zra?ni jastuci u autu povrijediti bebu? Koje lijekove smijem sada uzimati? Saznajte sve ?to vas zanima, ?to smijete, a ?to ne smijete tijekom trudno?e.
  • Poslu?ajte savjete drugih majki. Budite u kontaktu sa drugim majkama, uklju?uju?i i va?u. Ve?ina ?ene se zbli?i sa svojom majkom tijekom trudno?e, jer majka mo?e biti dobra podr?ka. Kroz dru?enje sa drugim majkama mo?ete razmijeniti iskustva i ?uti dobre savjete.

 

VIDEO prikaz razvoja BEBE od 9. do 12. tjedna trudno?e!

 

Preporu?ujemo

Pro?itajte i:

1. tjedan trudno?e

1. tjedan trudno?e

Ginekolozi ra?unaju trudno?u od prvog dana zadnje mjese?nice kada u principu niste jo? uvijek trudni.…

ljubav, seks

2. tjedan trudno?e

Vrijeme je ovulacije. Vi ste plodni samo 24 sata zato ?to zrela jajna stanica ne…

test trudno?e, ljubavni par, seks

3. tjedan trudno?e

BEBA: Ovo je tjedan kad dolazi do za?e?a. U va?em trbuhu se doga?a puno toga.…

zdrava prehrana u trudno?i

4. tjedan trudno?e

BEBA: Po?inje zadivljuju?i razvoj va?e bebe. Od sada, pa u sljede?ih 10 tjedana, svi bebini…

pc28刷流水稳赚 白小姐 007足球比分 腾讯欢乐捕鱼攻略技巧 黑龙江p62和值走势图 辉煌棋牌下载软件 沙巴体育比分结算 打电话卖商铺会赚钱吗 海南梦册梦大全七星彩 看山东十一选五走势图 3d试机号今天晚上金码一彩宝网