pc28刷流水稳赚
kada re?i da sam trudna

9. tjedan trudno?e

BEBA: Va?a beba je sada duga?ka oko 30 mm, a te?ka je jedva 5 grama. Sve vi?e po?inje sli?iti na ljudsko bi?e. Osnovni dijelovi tijela su formirani, a u sljede?im mjesecima ?e se pojedini organi preciznije razvijati.

Srce bebe je sada podijeljeno na ?etiri komore i stvaraju se aorte. Vanjski spolni organi se naziru, ali jo? nekoliko sljede?ih tjedana ne?ete znati je li je va?a beba dje?ak ili djevoj?ica.

O?i su potpuno formirane, ali beba stalno ?miri. Ima malene u?ne ?koljke, nos i nozdrve, a nastaju i korijeni zubi?a.

Posteljica je dovoljno razvijena da preuzme ulogu proizvodnje hormona. Beba je razvila svoju osnovnu fiziologiju i spremna je za brzo dobijanje te?ine.

Sada se pokre?e, ali vi to ne mo?ete osjetiti. Na ultrazvu?nom ekranu se jasno mogu vidjeti njeni prvi pokreti.

 

MAMA: I dalje ne izgledate kao trudnica, iako se tako osje?ate (mo?da vas sada garderoba malo zate?e u struku). Jutarnje mu?nine i ostali trudni?ki simptomi sada mogu biti na vrhuncu.

Promjene raspolo?enja su sada uobi?ajene - od ushi?enja do straha zbog nove uloge koja vas ?eka. Poku?ajte se opustiti, sve ?e biti lak?e po?etkom drugog tromjese?ja.

Ako ste svojim prijateljima rekli da ?ete uskoro postati majka, nemojte se ?a?uditi ako vas zasipaju mno?tvom komentara, savjeta i preporuka. Tako je to kada su u pitanju trudno?a i roditeljstvo. Svi vole komentirati, a nerijetko se i “prave pametni”. Zato se spremite da na vrijeme zauzmete svoj stav.

 

?to vam je ?initi?

  • Ne preterujte s hranom! Izbjegavajte obilne obroke, pogotovo u ve?ernjim satima. Preobilan obrok izaziva ?garavicu, mu?ninu i ote?ava razgradnju hrane.
  • Sprije?ite mu?nine. Prije no ?to ustanete, pojedite suhi keks, tost ili kreker, ?to ?e sprije?iti pojavu mu?nine. Dobar lijek je i lagan obrok pred spavanje koji ?e omogu?iti da razina ?e?era prilikom bu?enja ne bude niska.
  • Stvorite vezu s bebom. Dva puta dnevno, po pet, deset minuta razmi?ljajte o svojoj bebi (na primjer poslije bu?enja i prije spavanja). Udobno se smjestite i stavite nje?no ruke preko trbuha. Obratite pozornost na disanje i po?nite razmi?ljati o svojoj bebi i o tome kakav roditelj ?elite biti. To je idealan na?in povezivanja sa bebom.

 

VIDEO prikaz razvoja BEBE od 9. do 12. tjedna trudno?e!

Pro?itajte i:

1. tjedan trudno?e

1. tjedan trudno?e

Ginekolozi ra?unaju trudno?u od prvog dana zadnje mjese?nice kada u principu niste jo? uvijek trudni.…

ljubav, seks

2. tjedan trudno?e

Vrijeme je ovulacije. Vi ste plodni samo 24 sata zato ?to zrela jajna stanica ne…

test trudno?e, ljubavni par, seks

3. tjedan trudno?e

BEBA: Ovo je tjedan kad dolazi do za?e?a. U va?em trbuhu se doga?a puno toga.…

zdrava prehrana u trudno?i

4. tjedan trudno?e

BEBA: Po?inje zadivljuju?i razvoj va?e bebe. Od sada, pa u sljede?ih 10 tjedana, svi bebini…

pc28刷流水稳赚 1992年上证指数 乒乓球的打法 新疆时时彩开奖自由的百科 大富豪官方网站怎么下 同城游美女捕鱼 公式规律4905 重庆百变王牌软件 三张牌游戏炸金花做弊 黑龙江p62 2017做什么比较赚钱