pc28刷流水稳赚
zdrava prehrana u trudno?i

4. tjedan trudno?e

BEBA: Po?inje zadivljuju?i razvoj va?e bebe. Od sada, pa u sljede?ih 10 tjedana, svi bebini organi ?e se razviti, a neki ?e ?ak i funkcionirati. Ovo je vrijeme kada je beba najosjetljivija i sve mo?e utjecati na njen razvoj.

Upravo sada, va?a beba je embrio, veli?ine oko jedan milimetar, i sastoji se od dva sloja: epiblasta i hipoblasta, iz kojih ?e se razviti svi njezini organi i dijelovi tijela.

Od stanica blastocite (sloj pri?vr??en za zid materice) postepeno se razvija posteljica koja ?e po?eti funkcinirati krajem tjedna. Uloga posteljice je dovo?enje hranljivih tvari i kisika do bebe. Sada se pojavljuje i vodenjak koji ?e ugostiti bebu i plodova voda koja ?e joj biti jastuk.

 

MAMA: Mo?da ste ve? primijetili da vam izostaje mjese?nica. S ku?nim testom sa?ekajte do kraja tjedna kako biste bili sigurni u rezultate. Ako je test pozitivan, zaka?ite prvi ultrazvu?ni pregled, a ako je negativan, napravite ga ponovo u petom tjednu (ako i dalje izostaje mjese?nica). Ve?ina testova na urin danas s velikom to?no??u potvr?uje trudno?u u tjednu kad je trebala nastupiti mjese?nica.

Na ?injenicu da ste ostali u drugom stanju mo?da ?e vam ukazati i neki od sljede?ih simptoma: osjetljive grudi, ga?enje na mirise i granu, poja?ano lu?enje pljuva?ke, promjene raspolo?enja, pospanost, umor i ?esto mokrenje. U ranoj trudno?i vaga za ne?e pokazivati nikakve promjene, ali izva?ite se da biste znali s kojom te?inom ste u?li u trudno?u. U trbuhu mo?ete osjetiti blage gr?eve, sli?ne menstrualnim bolovima, koji se javljaju kao posljedica pove?anja maternice. Osjetljivost osjeta mirisa bit ?e prili?no poja?ana, pa ?e vam u pojedinim situacijama neki mirisi biti potpuno nepodno?ljivi.

Ako ste planirali trudno?u, vjerovatno ve? pijete multivitamine koji sadr?avaju najmanje 400 mikrograma folne kiseline. A sada, kada ste trudni, trebat ?e vam i vi?e - oko 600 mikrograma dnevno. Folna kiselina ?titi plod od mogu?eg nastanka uro?enih defekata centralnog ?iv?anog sustava, a posebno le?ne mo?dine.

Sljede?ih ?est tjedana je va?no razdoblje za razvoj bebe. Kroz posteljicu, beba je izlo?ena svemu onome ?to unosite u organizam, zato osigurajte sebi i bebi samo ono ?to je dobro za oboje.

*Ako poku?avate ostati u drugom stanju du?e od godinu dana, odnosno ?est mjeseci i ako imate preko 35 godina, razgovarajte sa svojim ginekologom. Mo?da je vrijeme da partner i vi napravite testove i otkrijete eventualni problem. ?to prije otkrijete razlog neplodnosti prije ?ete i biti na putu izlje?enja i glavnog cilja - bebe.

 

?to vam je ?initi?

  • Odlazak ginekologu. Izaberite ginekologa koji ?e voditi va?u trudno?u. Ako uzimate neke lijekove, pitajte ga smijete li ih i dalje koristiti.
  • Provjerite svoju krvnu sliku. U dogovoru s ginekologom po?nite uzimati preparate vitamina za trudnice. Zapamtite da su folna kiselina (vitamin B) i ?eljezo dvije najva?nije tvari za pravilan razvoj va?eg djeteta.
  • Vodite ra?una o prehrani. Prvo tromjese?je je najbitnije za razvoj bebe. Ve?ina anomalija i nepravilnosti u razvoju nastaju ba? u ovom periodu. Zato sada, vi?e nego ikada, vodite ra?una o sebi. Jedite samo najkvalitetniju hranu, prestanite piti i pu?iti!
  • Literatura. Saznajte ?to ?e se sve i za?to doga?ati sljede?ih mjeseci u va?em organizmu. Potrudite se do?i do svih informacija o trudno?i i poro?aju koji je pred vama.

 

Preporu?ujemo

Pro?itajte i:

1. tjedan trudno?e

1. tjedan trudno?e

Ginekolozi ra?unaju trudno?u od prvog dana zadnje mjese?nice kada u principu niste jo? uvijek trudni.…

ljubav, seks

2. tjedan trudno?e

Vrijeme je ovulacije. Vi ste plodni samo 24 sata zato ?to zrela jajna stanica ne…

test trudno?e, ljubavni par, seks

3. tjedan trudno?e

BEBA: Ovo je tjedan kad dolazi do za?e?a. U va?em trbuhu se doga?a puno toga.…

umor u trudno?i

5. tjedan trudno?e

BEBA: Duboko u maternici, dijele se male stanice nevjerojatnom brzinom. Sada je embrio veli?ine malog…

pc28刷流水稳赚 时时彩玩法 01彩票是合法的吗? 时时彩助赢软件 北京pk赛车官网代理 时时彩奖金9.98的平台 腾讯21点 新时时彩 ag电子游戏最新网站 6码怎么倍投比较 pk10三码必中冠军计划