pc28刷流水稳赚
trudnica, jagode

27. tjedan trudno?e

BEBA: Va?a beba je sve bucmastija i oblija! Ovog tjedna je te?ka skoro 900 grama i duga?ka je oko 36-37 cm od glave do pete. Njena omiljena aktivnost je vjerojatno sisanje palca - na taj na?in vje?ba mi?i?e obraza i vilice. Spava i budi se u pravilnim intervalima, otvara i zatvara o?i. Mozak bebe je veoma aktivan.

Iako su njena plu?a i dalje nezrela, sposobna su za funkcioniranje. Beba koja se rodi u 27. tjednu ?ivota zahtijeva intenzivnu njegu u inkubatoru, ali je sposobna izboriti se za svoj ?ivot!

MAMA: Na kraju ste drugog tromjese?ja! Kre?ite se pa?ljivo kako bi izbjegli padove – zbog pove?ane te?ine va? osje?aj za ravnote?u je pomalo poreme?en. Pripremaju?i se za poro?aj, ligamenti vam se opu?taju, pa se zato mo?ete osje?ati pomalo nestabilno. Ovo opu?tanje mo?e povremeno izazvati o?tru bol u zdjelici i sa svakom novom trudno?om ta bol mo?e biti sve ja?a.

 

Va?e tijelo se priprema za posljednji krug. Umor se, vjerojatno, vratio, a sada mo?ete primijetiti i neke nove simptome. Pored bolova u le?ima, mo?da ?ete osjetitti gr?eve u nogama. Va?a razvijena maternica priti??e vene koje vra?aju krv od nogu ka srcu, kao i ?ivce koji vode od va?eg trbuha ka nogama. Na?alost, gr?evi mogu postati intezivniji kako odmi?e trudno?a. ?e??i su no?u, ali se mogu javiti i tijekom dana. Kad se to dogodi, iste?ite listove – ispravite nogu, a zatim lagano svinite no?ne prste prema naprijed ka cjevanici. Tako?er, mo?da vam pomogne ?etnja ili masa?a listova.

 

?to vam je ?initi?

  • Potra?ite pomo?. S obzirom da ste iz dana u dan sve krupniji i nestabilniji, posremanje vam postaje sve ve?i problem. Zato zamolite nekog bli?njeg da pospremi umjesto vas, ili, ako va? bud?et to dozvoljava, platite ?enu koja ?e vam o?istiti ku?u. I nakon bebinog ro?enja, dodatna pomo? ?e biti dobrodo?la kada je u pitanju kuhanje, spremanje ku?e, vje?anje i gla?anje rublja.
  • Upoznajte se sa Kegelovim vje?bama. Ako do sada niste, vrijeme je da po?nete raditi vje?be za zdjeli?no dno, kako biste oja?ali njegove mi?i?e.

 

VIDEO prikaz razvoja BEBE od 25. do 28. tjedna trudno?e!

Preporu?ujemo

Pro?itajte i:

19. tjedan trudno?e

Razvoj bebinih osjetila je u ovom razdoblju vrlo intenzivan. Mozak se sada ?specijalizira“ za miris,…

ultrazvuk

14. tjedan trudno?e

BEBA: U tjednu koji ozna?ava po?etak drugog tromjese?ja, va?a beba se izdu?uje. Sada je duga?ka…

trudni?ki trbuh, rana trudno?a

15. tjedan trudno?e

BEBA: Beba je sada duga?ka 10 cm od glave do stra?njice, a te?ka oko 70…

ultrazvuk

16. tjedan trudno?e

BEBA: Bebine kosti i mi?i?i nastavljaju se razvijati. Ruke i noge su sada potpuno oblikovane,…

pc28刷流水稳赚 下载新疆时时 psv上古卷轴携带版 必赢客pk10计划软件 单机斗地主大全 100分100期期准 广东11选5任八复式 精准计划软件手机版 7070彩票官网下载 内蒙古时时开奖结果 林加德