pc28刷流水稳赚
ultrazvuk

14. tjedan trudno?e

BEBA: U tjednu koji ozna?ava po?etak drugog tromjese?ja, va?a beba se izdu?uje. Sada je duga?ka izme?u 8 i 11 cm, a te?ka od 30 do 60 grama. Tijelo joj raste br?e od glave i vrat je sada dobro razvijen – brada vi?e ne le?i na grudima. Bebine ruke ?e uskoro dosti?i du?inu razmjernu ostatku tijela, a noge ?e se jo? malo produ?iti.

 

Ko?u bebe sada prekrivaju izuzetno fine, paperjaste, lanugo dla?ice. Vjeruje se da one imaju za?titnu ulogu jer zadr?avaju verniks na povr?ini ko?e (to je masni pokriva? ko?e, sirastog izgleda, koji bebu ?titi od djelovanja plodove vode). Diskretno se naziru i obrve.

 

Zahvaljuju?i impulsima iz mozga, va?a beba sada pomi?e o?ima, mr?ti se i pravi grimase. Ako sada odete na ultrazvuk, mo?da ?ete vidjeti kako sisa palac.

 

Bebina jetra proizvodi ?u? – znak da svoju funkciju vr?i kako treba, bubrezi stvaraju urin, a slezena poma?e u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca. Iako jo? uvijek ne mo?ete osjetiti si?u?ne udarce, ruke i noge va?eg malog boksera (sada duga?ke oko 1,25 cm) su pokretljivije i aktivnije.

 

 

MAMA: Dobrodo?li u drugo tromjese?je! Ako ste imali rane simptome trudno?e, kao ?to su jutarnje mu?nine i povra?anje, sada ?ete osjetiti olak?anje – mu?ninama je do?ao kraj!

 

Energija vam se polako vra?a, grudi su manje bolne, a osjetljivost je vjerojatno potpuno nestala. Maternica i dalje postupno raste. Njen vrh je sada ne?to iznad stidne kosti i mo?e se opipati izvana. Ako vam ovo nije prva trudno?a, sada ?ete morati po?eti nositi trudni?ku odje?u. Trbu?ni mi?i?i oslabljeni prethodnom trudno?om ve? pokazuju svoje “izmijenjeno stanje”.

 

Odvojite malo vremena za planiranje, sanjarenje i u?ivanje u ovom divnom razdoblju trudno?e.

 

 

?to vam je ?initi?

  • Vje?be za trudnice. Ako ve? niste, sada je pravo vrijeme da po?nete s redovitim vje?banjem. Pored toga ?to ?ete se ljep?e osje?ati i pripremiti tijelo za poro?aj, upoznat ?ete i druge trudnice od kojih ?ete sigurno dobiti podr?ku. Dobar izbor mogu biti vje?be u vodi, joga za trudnice ili pilates, ?etnja ili satovi plesa prilago?eni trudnicama.

 

 

  • Pomo? psihijatra. Ako ste neraspolo?eni i depresivni, obavezno potra?ite pomo? stru?njaka. Novija nau?na istra?ivanja pokazuju da depresija tijekom trudno?e mo?e utjecati na bebinu mo?danu aktivnost i poremetiti hormonalnu ravnote?u njezinog organizma. Novoro?ene bebe, ?ije su majke bile depresivne, imaju probleme sa prehranom i spavanjem. Zato, ako primijetite da va?e neraspolo?enje i depresija nisu trenutni i prolazni – za po?etak zatra?ite pomo? ginekologa, a potom, po njegovoj preporuci, odgovaraju?eg psihologa ili psihijatra.

 

 

 

 

VIDEO prikaz razvoja BEBE od 13. do 16. tjedna trudno?e!

Preporu?ujemo

Pro?itajte i:

19. tjedan trudno?e

Razvoj bebinih osjetila je u ovom razdoblju vrlo intenzivan. Mozak se sada ?specijalizira“ za miris,…

trudni?ki trbuh, rana trudno?a

15. tjedan trudno?e

BEBA: Beba je sada duga?ka 10 cm od glave do stra?njice, a te?ka oko 70…

ultrazvuk

16. tjedan trudno?e

BEBA: Bebine kosti i mi?i?i nastavljaju se razvijati. Ruke i noge su sada potpuno oblikovane,…

odmaranje u trudno?i

17. tjedan trudno?e

BEBA: Ovo je razdoblje kada beba brzo raste. U sljede?ih par tjedana udvostru?it ?e te?inu…

pc28刷流水稳赚 购买快3大小单双技巧 时时彩挂机方案 重庆时时彩v1.2.0版本 快乐8计划 欢乐生肖官方开奖 高手打麻将算牌原理 北京pk拾赛车全天计划 猜大小单双的彩票软件 广东时时开奖视频直播 电子官网游戏