pc28刷流水稳赚

O bebi

vaginalni zvucnik

Jasnija komunikacija s bebom u trbuhu pomo?u vaginalnog zvu?nika

Beba ve? u trbuhu ima razvijen sluh i reagira trzajima i ?ivahnim pokretima na maj?in…

Naj?e??a pitanja vezana za vi?eplodnu trudno?u

Ako o?ekujete dvojke ili trojke, ili znate nekoga tko ih o?ekuje, pro?itajte koja pitanja vezana…

Kako potaknuti bebu u trbuhu da se pomakne?

Velik je doga?aj osjetiti prve bebine pomake u trbuhu, a kad postanu u?estaliji, prava je…

Sve ?to budu?e majke trebaju znati na jednom mjestu

U?lanite se u dm babybonus program za trudnice i preuzmite paket za trudnice

VIDEO: Fascinantan video o trudno?i iz bebine perspektive

Bok mama, ovo je bio prvi dan koji smo proveli zajedno, ali ti ni ne…

Polo?aj bebe na zadak

Kad se beba ugodno smjesti na zadak i odlu?i tako ostati do poro?aja, vjerojatno i…

Hrana koja lo?e utje?e na razvoj bebinog mozga

Pravilna prehrana u trudno?i je od velike va?nosti za zdravlje budu?e majke, ali i pravilan…

Bebe osje?aju ve? u trbuhu

Emocije kod beba ra?aju se jo? dok borave u maminom trbuhu. Radi se o procesu…

Ultrazvuk – udarac na zdravlje jo? nero?ene djece

Ultrazvuk mo?e ?tetno utjecati na razvoj mozga fetusa, te se trudnice stoga ne bi trebale…

Pokreti bebe u va?em trbuhu

Va?a beba tako?er ima svoj raspored doga?anja u trbuhu. Ovisno o tjednu trudno?e, pomaci i…

Ho?e li biti curica ili de?ko?

Odgovor na to pitanje htjeli bi znati svi. Dok neki tvrde da mogu utjecati na…

?to sve rade bebe u maj?inoj utrobi

Nova istra?ivanja pokazala su zanmljiva saznanja o razvoju bebe u maj?inoj utrobi. Na primjer, jeste…

Nova saznanja o ?ivotu beba u maj?inoj utrobi

Devet mjeseci beba raste i razvija se u maj?inoj utrobi, no taj je dio njihova…

trudni?ke brige

Trudnice, sa?uvajte svoj du?evni mir!

Nakon ?to obznanite sretnu vijest, vjerojatno ?e vas po?eti obasipati savjetima, pri?ama iz vlastitog iskustva,…

komunikacija s bebom u trbuhu

Pri?ajte s bebom u trbuhu jer to poti?e njezin razvoj

Istra?ivanja na podru?ju prenatalne stimulacije pokazuju da su ma?enje bebe preko mamina trbuha, sviranje nje?ne…

trudni?ki dijabates

Trudni?ki (gestacijski) dijabetes ili ?e?erna bolest u trudno?i

Trudni?ki (gestacijski) dijabetes ili ?e?erna bolest se javlja prvi put u trudno?i, a nestaje nakon…

kako okrenuti bebu na zadak

Kako okrenuti bebu u pravi polo?aj za poro?aj?

Prvorotkinje mogu ve? od 35. tjedna zapo?eti s vje?bama koje poma?u okrenuti bebu u najbolji…

beba na zadak

Za?to je moja beba u polo?aju na zadak?

Najve?i broj djece na svijet do-la-zi u polo?aju glavicom. Sa-mo se oko 4% beba pred…

spol djeteta

Za?to NE saznati spol djeteta prije ro?enja?

Ve?ina roditelja ?eli saznati spol djeteta ?im to bude mogu?e. No, mo?e li to ikako…

trudnica slu?a glazbu

Slu?anje glazbe u trudno?i poti?e bebin razvoj govora

U maj?inom trbuhu djeca ve? percipiraju melodije i prepoznaju ih nakon ro?enja. To ne samo…

oblik trbuha

9 vjerovanja u trudno?i

Otkako je svijeta i vijeka, o trudno?i kru?e zablude. Ako mislite da je na?e podneblje…

trudnica

?to bi trebale znati o trudno?i?

Svaka budu?a mama barem jednom tijekom trudno?e pro?ita kako se njezina beba razvija iz tjedna…

komunikacija s bebom u trbuhu

Bebice vole kad im pri?ate, iako su jo? u trbuhu!

Koliko god ?ene ma?tale o maj?instvu i koliko god bile sretne ?to su zatrudnjele i…

blizanci

Razlika izme?u jednojaj?anih i dvojaj?anih blizanaca

Dvije bebe odjednom... Za ljudsku rasu to je poprili?no izniman doga?aj. U zadnjih ?etvrt stolje?a…

sr?ana gre?ka

Zdravlje malog dje?jeg srca

Kakve su osobitosti razvoja srca od prvih tjedana nakon za?e?a, kako se dijagnosticiraju gre?ke u…

bebini pokreti

Kad se mama smije i beba u trbuhu poskakuje

Trudnice to obi?no ne zamje?uju toliko intenzivno, ali njihove bebe su poprili?no aktivne u njihovom…

razvoj bebe u trbuhu

Beba u brojkama

Promotrite uzbudljiv bebin ?ivot u maminu trbuhu na malo druk?iji na?in. ?to ka?u brojke?

blizanci

Nosim blizance? ?to sad?

Ginekolog vam je na ultrazvu?nom pregledu obznanio nevjerojatnu novost: u va?em trbuhu ne kuca samo…

bebini pokreti

Bebini pokreti u trbuhu

Svaka trudnica s nestrpljenjem o?ekuje trenutak kad ?e prvi put osjetiti me?koljenje bebe u trbuhu.…

spol djeteta

Pogodi ?to nosim!

?to mo?e biti zabavnije u trudno?i od poga?anja kojeg je spola va?e dijete? Curica ili…

komunikacija s bebom

Pri?ajte s va?om bebom

Komunikacija s novoro?en?etom razvija njegov govorni potencijal. Iskoristite svaki trenutak da mu ne?to pri?ate, ali…

Kako djetetu odabrati ime?

Promislite o nekim savjetima koje vam dajemo i odaberite djetetu idealno ime

Zdrava prehrana za zdravu bebu

Pravilna prehrana tijekom trudno?e izrazito je va?na za rast i razvoj va?e bebe ?udnja za…

Jeste li ve? odabrali ime?

Kako odabrati idealno ime za dijete? Odluka jest te?ka, no samo je va?a pa je…

Va?a pitanja Telefon?i?u

Pro?itajte odgovore stru?njaka Telefon?i?a koji svakodnevno od 7 do 22 ve? vi?e od godinu dana…

Muzika za nero?enu bebu

Bebama u trbuhu pu?tajte odabranu klasi?nu glazbu u tempu 60-70 otkucaja u minuti Proteklih godina…

pc28刷流水稳赚 玖体育比分 类似游戏厅捕鱼机的捕鱼游戏 青海快3开奖结果今天开奖号码 河南快赢481遗漏 中国体彩七星彩走势图 国际娱乐在线 足浴店真的很赚钱吗 直播深圳风采开奖结果 杏彩彩票平台官网 有玩宁夏十一选五的软件吗