pc28刷流水稳赚
popis uvjeta za pratnju pri porodu u Hrvatskim rodilistima

Popis hrvatskih rodili?ta i uvjeta za pratnju rodilje na porodu

Svaka se trudnica bavi pitanjem gdje i kako ?e roditi, ho?e li imati pratnju i koga bi ?eljela pored sebe u tom velikom doga?aju u ?ivotu. Na?alost u hrvatskim rodili?tima nema ujedna?ene prakse pa je nekim rodili?tima rodilja slobodna odabrati pratnju po vlastitoj ?elji, u drugima je pratnja mogu?a tek uz pla?anje ili ako je rodilja u srodstvu s pratnjom, dok je u tre?ima pratnja uvjetovana poha?anjem te?aja. Kod carskog reza u spinalnoj anesteziji pratnja je gotovo nemogu?a...

U listopadu 2019., volonterke udruge Roda anketirale su rodili?ta u Hrvatskoj s ciljem a?uriranja popisa uvjeta za pratnju na porodu za svako rodili?te. Rezultati su opisani ni?e, no imajte na umu da su uvjeti skloni izmjenama – savjetujemo da se javite u odabrano rodili?te prije poroda i provjerite uvjete.

KBC Zagreb (Petrova)

KB “Sestre milosrdnice” (Vinogradska)

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

KB “Merkur”

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en te?aj; pratnja mora kupiti jednokratno odijelo u ljekarni (opaska: cijena jednokratnog odijela je do 100 kn)
 • Carski rez: nije mogu?e

KB “Sveti Duh”

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

KBC Rijeka

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: mogu?e; mogu?nost kontakta ko?a na ko?u sa ocem djeteta je omogu?eno nakon carskog reza (pod uvjetom da su dijete i majka dobro)

KBC Split

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki, pla?a se 400 kn; ukoliko je pro?lo vi?e od 4 godine od poha?anje te?aja pla?a se 100 kn. Op?irnije pro?itajte ovdje)
 • Carski rez: nije mogu?e

KBC Osijek

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (nije jasno koji te?aj; bolni?ki te?aj i te?aj doma zdravlja u Osijeku napla?uju se 400 kn)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Bjelovar

 • Vaginalni porod: samo suprug, koji mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (nije jasno koji te?aj niti ako se napla?uje)
 • Carski rez: nije mogu?e

OB “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (bolni?ki ili od lokalne doule)
 • Carski rez: nije mogu?e

OB “Dr. Josip Ben?evi?” Slavonski brod

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (nije jasno koji te?aj niti ako se napla?uje)
 • Carski rez: nema podataka

Op?a bolnica Karlovac

 • Vaginalni porod: samo suprug, koji mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (bolni?ki te?aj, koji se napla?uje 300 kn)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Gospi?

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (nije jasno koji te?aj niti ako se napla?uje)
 • Carski rez: nema podataka

Op?a bolnica Knin

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en bolni?ki te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

OB Nova Gradi?ka

 • Vaginalni porod: osoba u pratnji mora biti suprug, ne mora imat zavr?en te?aj
 • Carski rez: nema podataka

Op?a bolnica Ogulin

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat zavr?en te?aj (potrebno je napomenuti lije?niku tko ?e biti osoba u pratnji)
 • Carski rez: nema podataka

Op?a bolnica Pula

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora do?i sa potvrdom o zavr?enom te?aju (bolni?ki ili doma zdravlja); samo osoba navedena na potvrdi o poha?anju te?aja smije biti pratnja
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica ?ibenik

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Vara?din

 • Vaginalni porod: isklju?ivo suprug ili ?ivotna partnerica, ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Vinkovci

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki, nije jasno ako se isti napla?uje)
 • Carski rez: nije mogu?e

OB “Dr. Ivo Pedi?i?” Sisak

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki, nije jasno ako se isti napla?uje)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Virovitica

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki, nije jasno ako se isti napla?uje)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Vukovar

 • Vaginalni porod: samo suprug, ako ?eli neka druga osoba mora do?i na razgovor kod ?efa odjela koji odlu?uje ako ?e drugu osobu pustiti ili ne
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Zadar

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki ili doma zdravlja)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a bolnica Dubrovnik

 • Vaginalni porod: bilo tko, ne mora imat zavr?en te?aj
 • Carski rez: nema podataka

Op?a ?upanijska bolnica Po?ega

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bolni?ki, nije jasno ako se napla?uje)
 • Carski rez: nije mogu?e

Op?a ?upanijska bolnica Na?ice

Pratnja nije uop?e mogu?a

Op?a ?upanijska bolnica Pakrac

 • Vaginalni porod: isklju?ivo suprug, mora imat zavr?en te?aj (bolni?ki ili onaj iz druge zdravstvene ustanove). Ako je te?aj poha?an u prija?njim trudno?ama nije ga potrebno obaviti ponovno.
 • Carski rez: nema podataka

?upanijska bolnica ?akovec

 • Vaginalni porod: bilo tko, mora imati zavr?en te?aj (bilo koji)
 • Carski rez: nije mogu?e, ali tata mo?e ostvariti kontakt ko?a na ko?u nakon poroda

Op?a bolnica Zabok

 • Vaginalni porod: osoba mora biti u srodstvu sa rodiljom (ne mo?e biti prijateljica), ne mora imati zavr?en te?aj
 • Carski rez: nije mogu?e

DZ Sinj

 • Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa lije?nikom
 • Carski rez: ne izvodi se

DZ Metkovi?

 • Vaginalni porod: ovisi o dogovoru sa lije?nikom
 • Carski rez: ne izvodi se

Izvor: udruga Roda
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi:

Pro?itajte i:

?to se doga?a na carskom rezu, neposredno prije te tijekom operacije?

Donosimo vam jedan mali izvadak o samom tijeku carskog reza iz nove knjige udruge Roda…

Rije?ko rodili?te jedino u na?oj zemlji dozvoljava pratnju na carskom rezu

Prenosimo razgovor koji je novilist.hr vodio s dr Teom ?timac koja je izjavila da nakon…

Slijepa majka uz pomo? tehnologije vidjela svoju bebu odmah po ro?enju

Kathy Beitz od djetinjstva ima te?ko o?te?en vid. Kad je rodila prvo dijete nije ga…

premazivanje beba ro?enih na carski vaginalnim brisom

Premazivanje beba ro?enih na carski vaginalnim brisom ipak nema smisla i mo?e biti opasno!

Bebe ro?ene vaginalno imaju u crijevima maj?ine bakterije iz crijeva, dok ih bebe ro?ene na…

pc28刷流水稳赚 海王捕鱼破解版大全 百汇棋牌app 天天电玩城325经典版 重庆快乐10分计划大全 快速时时彩官网 注册送6元 救济金捕鱼 下载2018年的六合图库官网 福彩3第285的组选关 nba比分直播网易 nba比分网吧