pc28刷流水稳赚
kako pravilno hvaliti djecu

Hvalite li i vi djecu na ovaj potpuno kriv na?in?

Prije se djecu nije toliko hvalilo. Onda smo shvatili da ih treba hvaliti jer to pru?a podr?ku djetetovom samopouzdanju. Ali tu smo opet zabrljali i izazvali nove probleme. Dok su djeca prije mislila da ni?ta ne znaju i ne mogu, danas misle da su najpametnija i da je sve u natjecanju...

Svi ?emo se slo?iti da djecu treba pohvaliti kad ne?to dobro i uspje?no naprave. Ali to pre?esto ?inimo tako da hvalimo djetetovu inteligenciju, pamet, ljepotu… djetetove karakteristike za koje ono nije ulo?ilo nikakav trud, njegove vrline i prednosti koje ona imaju ro?enjem.

Ako ?elimo podi?i djetetovo samopouzdanje, ne mo?emo hvaliti djetetove ‘vrline’, nego njegove vje?tine koje je svojim trudom steklo. Jer dijete stje?e samopouzdanje tako ?to ja?a svoju vjeru u svoje sposobnosti, trud i saznanje da s uporno??u mo?e posti?i napredak. Razumijemo li to, tada je jasno da ga pohvalom kako je pametno, ne?emo podr?ati u njegovom samopouzdanju. Dapa?e, re?i ?emo mu da se ne mora truditi jer je ionako pametno, a to ?e ga onda frustrirati kod svake prepreke i moglo bi brzo odustajati od svakog te?eg zadatka.

Nemojte uspore?ivati dijete i sebe pritom spu?tati

Jo? jedan nespretan na?in pohvale djeteta je i taj da roditelji iskreno govore djeci pohvalu tako da umanjuju svoje sposobnosti. Nije problem u tome da ste iskreni, ali stavljate naglasak na krivu stvar kad ka?ete:"Super si to nacrtao, puno bolje nego ?to sam ja ikad crtao!" ili "Tako si pametan da tebi matematika ide kao od ?ale. Ja ni danas ne ra?unam tako brzo!"

kako pravilno hvaliti djecu

Kad ih tako hvalite, pi?e Lifehacker, u?ite ih da se treba uspore?ivati s drugima i da se to koliko si ti u ne?emu dobar definira po tome koliko si bolji od drugih. Tako?er da njegov uspjeh druge ?ini nesretnima i da se sam treba osje?ati lo?e kad su drugi bolji. Prvo izaziva natjecanje, a drugo zavist.

Ne treba nikad zaboraviti da djetetov uspjeh nema nikakve veze s ne?ijim neuspjehom, ve? je povezan samo s vlastitim trudom.

Zato recite: "Super si to nacrtao. Valjda ?u i ja tako nau?iti crtati ako ?u puno vje?bati i truditi se!" ili "Ponosan sam ?to si se tako potrudio i koncentrirao da to?no rije?i? ovaj zadatak ili ispit iz matematike!", i time usmjerite djetetovu pozornost na ono bitno za uspjeh se valja potruditi!

Tekst: I.?.
Foto: Profimedia

Preporu?ujemo

Tagovi: ,

Vezano uz temu

kako hvaliti dijete

Za?to djeci ne govoriti "Bravo, ti si genijalac!"?

Va?e dijete se trudi i ba? je uporno…

Kad dijete tu?e drugu djecu...

Kako se postaviti prema djetetu ukoliko se pona?a…

podr?ka djetetu

Kritika ili pohvala? Kako najbolje poticati dijete?

U ?elji da odgoje uspje?nu djecu neki roditelji…

odgoj djeteta

Razlika izme?u ohrabrenja i pohvale

Iako se i pohvala (“Bravo”) i ohrabrenje (“Wow,…

Pro?itajte i:

prica o istini o Djecu Bozicnjaku

Istina o Djedu Bo?i?njaku? Ova pri?a ?e je re?i, a djeca se ne?e rastu?iti!

Djed Bo?i?njak postoji i gotovo! Barem za vrti?arce. Ali, kako malo starijoj djeci, koja su…

Nemojte o?ekivati od vrti?kog djeteta da se igra po pravilima, razumije suradnju ili dijeljenje

Razlog za?to im pravila nisu draga, za?to ne vole gubiti, za?to ne vole svoje igra?ke…

slobodna igra

Dopustite im (ali i sebi) trenutak da zure u oblake i da sanjare

Kad vam dijete ka?e 'dosadno mi je', vi odmah tra?ite rje?enje za taj ogroman problem?…

?uvajmo okoli?: 'I bez ukrasnog papira dar u srce dira'

Blagdani su vrijeme svjetlucavih ukrasa, blistavih lampica, veselja i dru?enja, ali i?vrijeme u kojem proizvodimo…

pc28刷流水稳赚 重庆快乐10分外挂软件下载 金丰彩票苹果 pc蛋蛋预测99大古 赌场21点怎么玩 电脑挖矿赚钱是怎么样回事 澳洲幸运8彩票 澳门百家乐怎么玩 黑龙江p62 中联重科股票 北京pk10做号软件