pc28刷流水稳赚

?elim bebu

Lije?enje neplodnosti: va?no je znati postaviti prava pitanja

Aktivistice Udruge Roda pripremile su neka pitanja koja mo?ete, ako su primjenjiva na va?u individualnu…

Beyonce

‘Poba?aji su me nau?ili da moram postati majka samoj sebi, prije nego li postanem nekome drugome.’

Nakon ?to je 2012. rodila svoju prvu k?i Blue Ivy, svjetski popularna pjeva?ica Beyonce, javnosti…

utjecaj kontracepcijskih tableta na plodnost

Utje?u li godine uzimanja kontracepcijskih tableta na plodnost, trudno?u i plod?

U dana?nje doba mlade djevojke se ?esto odlu?uju za kontracepcijske pilule i koriste ih godinama…

‘Pa, mo?ete usvojiti’ i sli?ne bolne re?enice koje ?ene mogu ?uti nakon spontanog poba?aja

U seriji fotografija "Projekt Benjamin", tu?ne majke i o?evi dijele bolne re?enice koje su im…

zvakaca guma za odredivanje plodnosti

Jednostavan na?in odre?ivanja plodnih dana – pomo?u ?vaka?e gume!

Zamislite da pro?va?ete ?vaka?u gumu i ona vam ka?e jeste li plodni ili niste. Zvu?i…

Izostanak menstruacije: lije?enje na prirodan na?in

Postoje biljke koje poma?u u regulaciji hormona kroz endokrinolo?ki sustav, neke poma?u tijelu da se…

posvajanje djece

Udruga Adopta: Pojam ?posvojenje“ ne smije biti zloupotrijebljen za trgovinu djecom

Adopta, udruga za potporu posvajanju, sna?no se zala?e za unaprje?enje posvojenja, ali se protivi svakom…

Kako ponovo pokrenuti menstrualni ciklus?

Menstruacija mo?e po?eti izostajati iz razli?itih razloga. Ako je ?elite ponovo uspostaviti, za to postoji…

koliko cesto imati odnos za zacece

Je li bolje vi?e ili manje seksa za br?e za?e?e?

Ovo je pitanje s kojim se susretne svaki par s problemom za?e?a. Kada i koliko…

kako povecati muskarcevu plodnost

Mo?e li hla?enje testisa pomo?i pove?ati plodnost mu?karca?

Ova pri?a nije tako nova, ali ?e mnogi parovi o tome sada mo?da prvi puta…

10 gre?aka koje mogu utjecati na za?e?e

Ako poku?avate ostati u drugom stanju, ne dozvolite da vam ovi pogre?ni potezi utje?u na…

beba rodena u svemiru

Uskoro prvi porod u svemiru?

Sje?ate li se vizije nizozemske start-up kompanije Specelife Origin i njezinog osniva?a Kees Muldera o…

kako pove?ati plodnost

?to mo?ete oboje odmah napraviti da biste br?e zatrudnjeli?

I mu?karci i ?ene mogu odmah u svoj svakodnevni ?ivot unijeti jednostavne promjene koje ?e…

ponavljaju?i spontani poba?aji

Povezanost kvalitete sperme i ponavljaju?ih spontanih poba?aja

Kad ?ena do?ivi vi?e uzastopnih spontanih poba?aja, lije?nici tra?e uzroke u njezinom tijelu. No, jedna…

Tokofobija – strah s kojim se danas bori sve vi?e ?ena

Pani?ni strah od trudno?e i poro?aja poznatiji kao tokofobija, sve ?e??e sre?emo u dru?tu jer…

kineski kalendar za odredivanje spola djeteta

Ho?e li biti curica ili de?ko? Odgovor prona?ite u kineskom kalendaru za predvi?anje spola djeteta

Ova stara karta se mo?e koristiti za predvi?anje spola djeteta na osnovu godina majke u…

najbolje vrijeme u danu za zacece

Znate li koji je najbolji dio dana za za?e?e?

Novija studija koju su proveli znanstvenici na Sveu?ili?noj bolnici u Zürichu tvrde da postoji "najbolje…

la?no pozitivan rezultat testa na trudno?u

La?no pozitivan rezultat testa na trudno?u: 6 razloga za?to se mo?e dogoditi

La?no pozitivan test na trudno?u vrlo je rijetka pojava, ali mogu?a. ?to mo?e uzrokovati ovakav…

lubrikanti i zacece

Mogu li lubrikanti ometati za?e?e?

Parovi koji 'rade' na bebi obi?no su pod pritiskom. Tada poma?e lubrikant jer omogu?uje da…

Courtney Cox: Iskustvo niza spontanih poba?aja i borba s neplodno??u potaklo je da napravi serijal za pomo? parovima

Glumica Courtney Cox odlu?ila je otkriti sve o svojim spontanim poba?ajima i borbi s neplodno??u…

predrasude oko za?e?a

10 naj?e??ih predrasuda oko za?e?a

?elite ostvariti trudno?u i ?ini vam se da stvari ne idu ba? onako kako biste…

majka i k?er

Ima li starost majke utjecaja na va?u ?elju kad ?ete roditi?

Koliko je va?a majka imala godina kad je rodila vas, jasno utje?e kad ?ete vi…

?to je rizi?na trudno?a?

Prosje?na dob rodilja u ?itavom se zapadnom svijetu, pa i u Hrvatskoj, pomi?e prema tridesetima.…

Mitovi o drugom djetetu

Koje predrasude i strahove imamo i u koje mitove vjerujemo kad pomislimo da bismo mogli…

Imunolo?ki uzroci ?enske neplodnosti

Trenutno, s vrlo malo iznimaka, lije?nici koji se bave medicinski potpomognutom oplodnjom te?e obja?njavanju neobja?njiv…

Te?ko?e oko za?e?a druge bebe

Prvu bebu ste lako za?eli, ali nikako ne uspijevate ponovno ostati u drugom stanju. Za?to…

Ispravno davanje uzorka sjemena za spermiogram

Spermiogram je diferentna pretraga analize ejakulata mu?karca koju su ovla?teni provoditi biolozi-embriolozi koji se bave…

Nova nada za ?ene u 40-tima koje se bore s neplodno??u

Sve vi?e ?ena odga?a maj?instvo za kasnije. Naravno, nema ni?ta lo?e u tome, no takva…

Novi biorazgradivi test na trudno?u – samo pustite vodu!

Neka digne ruku svaka ?ena koja se nakon testiranja trudila sakriti test za trudno?u u…

Debeli tata – debelo dijete

Da ?ene trebaju paziti tijekom trudno?e na kilograme, svima je jasno. No da tate moraju…

Znanost bez granica: Sti?u motorizirani spremiji

Spermbots su mali motorni pogoni koji bi u budu?nosti ?lijenim“ i slabo pokretnim spermijima trebali…

16 ranih simptoma trudno?e

Bilo da o?ekujete veselu vijest jer je pro?lo nekoliko tjedana otkad ste odlu?ili da je…

Namirnice za ve?u plodnost mu?karaca

Danas u svijetu jedan od ?est parova ima problema s ostvarivanjem trudno?e. U 20 posto…

Osam razloga zbog kojih mo?ete dobiti krivi rezultat na testu za trudno?u

Ku?ni testovi za trudno?u su prili?no sigurni i to?ni. Ako dobijete pozitivan test, odite kod…

Prehrana za br?e za?e?e

Znanstvena istra?ivanja potvr?uju da prehrana ima klju?nu ulogu u o?uvanju zdravlja reproduktivnog sustava. Istra?ivanje provedeno…

Prepoznajte simptome endometrioze

Kako bismo na vrijeme otkrili bolujemo li od endometrioze, dobro je znati njene simptome, koji…

pc28刷流水稳赚 淘宝买喜糖赚钱吗 网上棋牌玩法 wnba比分结果查询WNBA赛程2019 为什么星秀直播赚钱 中国南车股票 3”D三天计划 奥运网球比分板 网上赚钱 编写题库 上海时时乐走势图 幸运飞艇开奖记录皇家